Matavfall

Matavfall är matrester, skal, mindre ben, kärnor och andra delar från mat. Sortera ut ditt matavfall i gröna påsen, knyt en dubbelknut och lägg påsen i kärlet för hushållsavfall.

Bild på en knuten grön påse på ett kärl.

Gröna påsen

Bild på olika matrester.

Alla hushåll och verksamheter i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ska sortera ut sitt matavfall i gröna påsen. Den gröna påsen lägger du i kärlet för hushållsavfall. Tänk på att inte lägga den gröna påsen i en annan påse eller säck.

Eftersom gröna påsar med matavfall och påsar med hushållsavfall läggs i samma kärl är det viktigt att du knyter dubbelknut på alla påsar.

De gröna påsarna sorteras ut i en optisk sorteringsanläggning där påsens specifika färg läses av. När du sorterar matavfall ska du bara använda de gröna påsar som Sörmland Vatten tillhandahåller.

En grön påse som händer knyter dubbelknut på

 

Matavfall blir biogas och biogödsel

Matavfallet från gröna påsen rötas i en biogasanläggning, där biogas och biogödsel bildas. Biogasen kan till exempel användas som drivmedel, vilket är bättre ur ett klimatperspektiv än fossila bränslen som bensin och diesel. Vid framställning av biogas bildas en rötrest som används som biogödsel på produktiv åkermark.

Hur får jag nya gröna påsar?

Bor du i villa eller fritidshus kan du knyta en påse (måste inte vara en grön) på ditt kärl, så placeras två rullar med påsar på kärlet vid nästa hämtningstillfälle. Bor du i ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att du har tillgång till nya påsar. Det går också bra att hämta nya rullar med påsar på återvinningscentralen.