Renhållning

Slamtömning

Sörmland Vatten är skyldiga att, enligt gällande föreskrifter om avfallshantering, i respektive kommun tömma varje enskild slamanläggning minst en gång per år. Det gäller slam från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk. BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) ska från och med 2021 tömmas minst vartannat år.

Bild på Forias slambil

Innan slambilen kommer på besök

Vid tömning av slamavskiljare aviseras du via vykort innan tömning. Vi sänder ut aviseringskortet ungefär två veckor innan slamtömning ska utföras. Har du en sluten tank beställer du tömning här via vår hemsida eller telefon hos kundservice. Tömningen utförs inom 8 dagar, räknat från nästkommande vardag efter beställning. Tänk på att beställa tömning i god tid, väderförhållanden kan fördröja tömningen. Tömningar (även akuttömningar inom tre arbetsdagar eller inom 24 timmar) sker endast vardagar fram till klockan 16.00. Att beställa en akuttömning kostar mer än en vanlig tömning som utförs inom 8 kalenderdagar.

Din trädgård – vår arbetsplats

Vägen från slambilens uppställningsplats fram till och runt anläggningen ska vara fri från hinder som till exempel parkerade fordon, växtlighet, staket och murar. Vintertid ska vägen vara skottad och halkbekämpad. Slamanläggningen ska vara lätt att hitta, märk ut den. Vid anläggningen måste det vara full ståhöjd. Avståndet mellan anläggningen och den plats där bilen kan stanna bör vara så kort som möjligt, helst under 10 meter. Locket till anläggningen ska vara frilagt och kunna hanteras av en person. Lätta lock, i till exempel plast, behöver av säkerhetsskäl ha någon form av låsanordning, vilket är fastighetsägarens ansvar. Locket ska vara hållfast och får väga max 15 kilo. Brunnslocket ska inte kunna öppnas av barn.

Bild på en slambil och mått som gäller för slamtömning

Ladda ner vår folder angående slamtömning (pdf-fil)

Tömning med två-facks fordon

För att möjliggöra återföring av slamanläggningens vatten i samband med tömning av slamavskiljare använder vår nya entreprenör Foria på uppdrag av Sörmland Vatten två-facksfordon. Avloppsvattnet återförs då till brunnen, vilket innebär att det finns kvar avloppsvatten i slamanläggningen även efter en utförd slamtömning. Tekniken gör att en mindre mängd avloppsvatten transporteras längs våra vägar, vilket är bra för miljön. Ytterligare en fördel är att bakterier, som är gynnsamma för reningsprocessen av avloppsvattnet,
återförs med vattenfasen efter utförd slamtömning. Slutna tankar och BDT-brunnar/köksavlopp heltöms alltid.

Efter tömning

När tömningen har utförts meddelar entreprenören detta till Sörmland Vatten och tömningskostnaden debiteras därefter på nästkommande faktura. Om du som kund registrerat ditt mobilnummer och godkänt aviseringar via sms kommer du få ett sms när tömningen genomförts. Vid hinder kan slangdragningen bli längre vilket genererar en tilläggsavgift. Eventuella avvikelser gällande tömningen meddelas från entreprenören.

Vi kan göra skillnad!

Du kan göra mycket för att minska ditt avlopps miljöpåverkan. Tänk därför på att inte hälla ut miljöfarliga ämnen, som lösningsmedel, färgrester eller läkemedel i avloppet. Använd heller inte avloppet som en papperskorg för exempelvis fimpar, snus eller tops. Vi hoppas att vi tillsammans ska kunna upprätthålla en god vattenkvalité genom att uppmuntra att göra rätt för miljöns skull och stoppa utsläppen redan vid källan. Genom dessa aktiva val kan vi åstadkomma en god slamkvalité med ett rikt näringsinnehåll som våra lantbrukare kan återföra till sin åkermark. Kretsloppet är slutet.

Att tänka på..

Det finns mycket att tänka på innan slambilen kommer på besök, bland annat att brunnen är tydligt uppmärkt så chauffören hittar den. Mer att tänka på finns längre ner på sidan.

Vad händer med slammet?

Slammet i Flens och Vingåkers kommuner transporteras till avloppsreningsverken och behandlas där. Slammet i Katrineholms kommun levereras delvis till avloppsreningsverket och delvis till någon av de två slamdammar som tar emot externslam. Det näringsrika slammet återförs sedan till jordbruksmark.

Tänk på att

  • Sätta upp en skylt eller flagga vid de anläggningar som ska tömmas.
  • Vägen ska vara framkomlig för tung trafik.
  • Vägen ska hålla en bredd av minst 3,5 meter och en fri höjd på minst 4 meter.
  • Vändplanen behöver vara minst 19 meter i diameter och ska vara grusad eller hårdgjord.
  • Har du en vändficka där slambilen kan vända behöver den vara minst 10 meter lång och 5 meter bred, även den grusad eller hårdgjord.
  • Se till att vägen mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen är framkomlig samt att locket inte är blockerat. Röj även bort buskar och högt gräs.
  • Nyckel och eventuell kod till bom och lås ska lämnas till vår kundservice i god tid.
  • Vintertid, kontrollera att brunnslocket inte har frusit fast samt att vägen är snöröjd och halkbekämpad.
  • Väderförhållanden kan fördröja tömningen.
  • Tekniska fel på slamanläggningen kan komma att rapporteras till tillsynsmyndigheten. För att upptäcka eventuella fel på anläggningen bör fastighetsägaren med jämna mellanrum inspektera brunnen.

Tips! Lämna ditt mobilnummer till oss för att få en kvittens på utförd slamtömning.

Vill du veta mer om slamanläggningar?

Besök då avloppsguiden.se som bland annat ger dig tips på egenkontroll av din slambrunn.

Avloppsguiden
Illustration över reningsprocessen.
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.