Renhållning

Sophämtning

Vi ansvarar för hämtning av hushållsavfallet inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun. Idag är det vår entreprenör Ragn-Sells som hämtar avfallet.

Bild på kärl vid vägkanten

Bra att veta inför sophämtning

Intervallen för hämtning av hushållsavfall är i grunden varannan vecka. Vid insamling av hushållsavfall ska kärlet stå vid tomtgräns senast klockan 06.00 aktuell hämtningsdag.

Inför hämtningen av hushållsavfallet, tänk då på:

  • Håll vägen till kärlet framkomlig.
  • Beskär träd och buskar som hänger över vägen eller kärlet.
  • Vänd handtaget på kärlet ut mot gatan eller vägen vid hämtning.
  • Lämna farligt avfall till återvinningscentral eller miljöbilen.

Sök sophämtningsdag

Här kan du se vilken dag du har hämtning av hushållsavfallet.

Välkommen att kontakta kundservice vid:

– Utebliven hämtning av hushållsavfallet.
– Byte av kärlstorlek.
– Trasigt eller skadat kärl.
– Beställning av en extra säck (gäller om du har behov av att få extra hämtning i form av en extra säck vid ordinarie hämtningstillfälle).

Tjej med hörlurar som arbetar i kundservice.

Tänk på din sophämtare!

– Tänk på att ditt kärl är ett av cirka 300 kärl som chauffören tömmer per dag.
– Skotta bort snövallar efter snöplogning. Kärlen dras inte över vallarna.
– Skotta och halkbekämpa hela vägen fram till ditt kärl.
– Vänd kärlets handtag mot vägen.
– Ta bort snö från kärlets lock.

Bild på renhållningsforden

Vad händer sen?

Det insamlade avfallet omlastas och transporteras därefter till Tekniska verken i Linköping där de gröna påsarna sorteras ut i deras optiska sorteringsanläggning. Matavfallet sorteras ut och blir biogas och biogödsel. Det brännbara avfallet förbränns och blir el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Läs mer om biogasanläggningen
Bild på en knuten grön påse på ett kärl.