Renhållning

Verksamheter

Vad gäller för verksamheter och företag vid besök på återvinningscentralen?

Bild på en hög med träavfall.

Vad gäller för verksamheter?

Företag och verksamheter kan lämna sitt avfall på återvinningscentralerna i våra tre kommuner mot en kostnad.

Prislista (Frutorp och Vik) för företag och verksamheter, gällande från 1 oktober 2016 finns att se nedan.
I Katrineholm drivs Vikas återvinningscentral av Tekniska verken i Linköping.

Prislistor

Prislista för avfall från företag och verksamheter, Frutorp

Prislista Frutorp

KodTyp av avfallPris i kr/ton (exkl moms)Notering
301301Trä, obehandlat300,00
310310Trädgårdsavfall, komposterbart300,00
311311Ris300,00
400400Osorterat, sorteras av avlämnaren300,00 (350,00 från 1/1 2022)Pris per styck
414414Krossmaterial1 300,00T ex stubbar, resårmöbler
813813Osorterat verksamhetsavfallTas ej emotTas ej emot
815815Brännbart1 000,00 (1 175 kr från 1/1 2022)
818818Metallskrot0,00
821821Vägningar100,00
822822Gips1 300,00Ej container
823823Isolering1 300,00
824824Kakel, klinker samt porslin1 300,00

Dessa material tas inte emot från företag och verksamheter på Frutorps återvinningscentral: • Asbest • Aska • Deponi • Oljeskadade massor • Slam • Schaktmassor • Farligt avfall • Tryckimpregnerat trä • Glas

Prislista Vik

På Vik sorterar företag/verksamheter sitt avfall på rampen till en fast kostnad av 300 kr exkl moms (350 kr exkl moms från 1/1 2022). Vi tar endast emot fordon på max 3,5 ton (ej lastbil eller traktor).

Senaste driftinformation

2021-12-03 12:00 Vattenläckan i Flen