Verksamheter

Vad gäller för verksamheter och företag vid besök på återvinningscentralen?

Vad gäller för verksamheter?

Företag och verksamheter kan lämna sitt avfall på återvinningscentralerna i våra tre kommuner mot en kostnad.

Prislista (Frutorp och Vik) för företag och verksamheter finns att se nedan.
I Katrineholm drivs Vikas återvinningscentral av Tekniska verken i Linköping.

Prislistor

Prislista för avfall från företag och verksamheter, Frutorp Flen

Prislista Frutorp

KodTyp av avfallPris i kr/ton (exkl moms)Notering
301301Trä, obehandlat300,00
310310Trädgårdsavfall, komposterbart300,00
311311Ris300,00
400400Osorterat, sorteras av avlämnaren350,00Pris per styck
414414Krossmaterial1 500,00T ex stubbar, resårmöbler.
813813Osorterat verksamhetsavfallTas ej emotTas ej emot
815815Brännbart1 300,00
818818Metallskrot0,00
821821Vägningar100,00
822822Gips1 300,00Ej container
823823Isolering1 300,00
824824Kakel, klinker samt porslin1 300,00

Dessa material tas inte emot från företag och verksamheter på Frutorps återvinningscentral: • Asbest • Aska • Deponi • Oljeskadade massor • Slam • Schaktmassor • Farligt avfall • Tryckimpregnerat trä • Glas

Prislista Vik

På Vik sorterar företag/verksamheter sitt avfall på rampen till en fast kostnad av 350 kr exkl moms. Vi tar endast emot fordon på max 3,5 ton (ej lastbil eller traktor).