Insamling av returpapper

Ansök om att bli auktoriserade/godkänd leverantör.

Bild på papperstidningar

Insamling av returpapper

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvaret för returpapper samt att lägga över ansvaret för insamlingen på kommunerna. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. 

För att kunna samla in returpapper behöver Sörmland Vatten auktoriserade/godkända leverantörer som kan utföra detta. För att bli godkänd ska ansökningsblanketten nedan fyllas i och skickas in till oss. Här kan du också ta del av de föreskrifter som gäller.

Administrativa föreskrifter

Bilaga 1 – Ansökningsformulär

Bilaga 2 – Auktorisationsavtal

Bilaga 2.1 Området

Skriv ut ansökan, fyll i uppgifterna och underteckna. Skicka sedan ansökan till:

Sörmland Vatten och Avfall AB
Att: Upphandlingsavdelningen
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm