Självservice - Renhållning

Här kan du uträtta många av dina ärenden

Naturbild med träd.

Blanketter för anmälan och ansökan om dispens gällande renhållning

Här har vi samlat kommunernas blanketter för anmälan och ansökan om dispens gällande renhållning. Det är respektive kommuns tillsynsmyndighet som hanterar samt beslutar om dispens.

Flens kommun

Här hittar du blanketter för anmälan och ansökan om dispens gällande renhållning i Flens kommun.

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Ansökan om ökat hämtningsintervall

Ansökan om eget omhändertagande av latrin, slam eller urin

Anmälan om kompostering av matavfall (krav för att få utökat hämtningsinvervall av hushållsavfall)

Katrineholms kommun

Här hittar du blanketter för anmälan och ansökan om dispens gällande renhållning i Katrineholms kommun.

Ansökan om ändrat intervall för hämtning av slam

Anmälan om kompostering (krav för att få utökat hämtningsinvervall av hushållsavfall)

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall

Vingåkers kommun

Här hittar du blanketter för anmälan och ansökan om dispens gällande renhållning i Vingåkers kommun.

Ansökan om eget omhändertagande av avloppsslam

Ansökan om tömning av slam vid vartannat tömningstillfälle

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Anmälan om kompostering av matavfall (krav för att få utökat hämtningsinvervall av hushållsavfall)