Renhållning

En flicka med en planta framför sig.

Renhållning

Vad kan vi hjälpa dig med inom renhållning?

Avgifter Renhållning

Avgifter inom Renhållning....

Beställ grovavfallshämtning

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte ka...

Beställ slamtömning

Tömningen utförs inom åtta dagar, räknat från nästkommande vardag efter beställning. ...

Beställ latrinhämtning

Blanketter och länkar renhållning

Här kan du uträtta många av dina ärenden...

Beställ container

Här kan du som bedriver verksamhet beställa din container till ditt grovavfall....

När hämtas mina sopor?

Skriv din adress så ser du enkelt vilken dag och vecka vi hämtar ditt hushållsavfall.

Övriga ärenden

Vad kan vi hjälpa till med?

Blanketter övriga ärenden

Här kan du uträtta många av dina ärenden!...

Autogiro

Vill du betala med autogiro? Då behöver du beställa en blankett....

Flyttanmälan

Då behöver du beställa en flyttblankett....

Felanmälan

Här kan du rapportera in din felanmälan....

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.