Avlopp

När vi badar, duschar, diskar, tvättar och använder toaletten förorenar vi vattnet.

Därför måste det renas i ett reningsverk innan det åter släpps ut i sjöar och vattendrag. Reningsprocessen består av tre steg, mekanisk-, biologisk- och kemisk rening.
I Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner finns det totalt tio reningsverk som tillsammans renar ca 8 miljoner m3 avloppsvatten/år. Tre av våra reningsverk är certiferade enligt Revaq, det innebär att det näringsrika slammet återförs till åkermark. Läs mer om Revaq och kvalitetsarbetet som bedrivs inom Sörmland Vatten.