Montera vattenmätare

Här kan du läsa mer om hur en vattenmätare ska monteras.

En vattenmätare ska installeras på inkommande vatten till fastigheten. Vattenmätaren måste placeras i frostfritt utrymme. Du som fastighetsägare ska sätta upp en konsol för vattenmätaren. Av arbetsmiljöskäl behöver utrymme runt platsen för mätaren finnas. Beställning inför installation av vattenmätare görs av fastighetsägaren 2-3 veckor innan inkoppling ska ske. Sörmland Vatten köper in och sätter upp vattenmätaren.

Om det av tex utrymmesskäl inte finns möjlighet att montera en vattenmätare på lämpligt ställe eller önskar grena ledningen på tomten kan du som fastighetsägare istället montera en mätarbrunn vid fastighetsgränsen.

Läs mer om vattenmätaren och hur mätarplatsen ska se ut för att vara godkänd här