Kalk i dricksvattnet

När vatten avdunstar kan det lämna kalkavlagringar efter sig. Kalkavlagringar får du bort med exempelvis ättika och förebygger genom att skölja med kallt vatten samt torka torrt.

Kalk och hårdhet

Kalk består av kalcium och magnesium och påverkar vattnets hårdhet. Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju fler joner, desto hårdare vatten. Hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH) och har betydelse för bland annat doseringen av tvättmedel. Ett mjukt vatten behöver mindre mängd tvättmedel. Läs dock alltid på tvättmedelsförpackningen så att du inte överdoserar i onödan.

Här hittar du hårdheten på ditt dricksvatten.

Varför kalkavlagringar uppstår

När vatten avdunstar kan det lämna kalkavlagringar efter sig. Varmt vatten bidrar oftast till mer kalkavlagringar än kallt vatten. Det beror på att varmt vatten avdunstar fortare och lämnar kalken efter sig. Kallt vatten hinner till största delen rinna av och tar då den lösta kalken med sig.

Tips för att förebygga kalkavlagringar:

  • Torka av blöta ytor och föremål så minskar risken för beläggningar från vatten som avdunstar.
  • Skölj disken i kallt vatten.
  • Spola av duschväggar och badkar med kallt vatten efter dusch/bad.
     

Tips för att få bort kalkavlagringar:

  • Kalkavlagringar får du bort med hjälp av exempelvis citronsyra eller ättika.

pH-justering av dricksvatten

Måttet pH har en skala från 1 till 14 som mäter om vattnet är surt (lågt pH) eller basiskt (högt pH). Ett allt för lågt pH gör vattnet aggressivt (korrosivt) medan ett högt pH kan leda till kalkavsättning. Surt vatten (under 7,0 i pH) beror oftast på den allmänna försurningen i luft, mark och vatten.

För att få ett vatten som är skonsamt mot ledningsnätet och hälsosamt att dricka görs en pH-justering av vattnet i våra vattenverk. Justeringen av pH-värdet gör dock att mer kalk fälls ut ur vattnet, vilket är helt ofarligt.

Dricksvatten ska ha ett pH-värde på mellan 7,0 och 9,0 (neutralt), vilket vårt dricksvatten har när det levereras till dig som kund.