Biogasens kretslopp

Så här går processen kring biogas till.

Bild på tankstationen Rosenholm Biogas
Illustration som beskriver kretsloppet kring hur biogas produceras.

Kretslopp biogas