Vatten och Avlopp, Biogas

Ekenäs fritidsområde i Katrineholms kommun

Här kan du följa arbetet kring utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Ekenäs fritidsområde.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Frågor och svar

Här finns svar på de viktigaste frågorna som ställs kring anslutning av allmänt vatten och avlopp.

Frågor och svar om allmänt VA

Ansluta till allmänt VA

Här finner du mer information kring vad som gäller vid anslutning till allmänt vatten och avlopp.

Ansluta till allmänt VA

Hur arbetet fortlöper

2023-06-28

Ytterligare ett brev med kompletterande information kommer i dagarna att skickas ut. Gäller fastighetsägare i Ekenäs fritidsområde.

2023-05-23
Ett brev till fastighetsägare i Ekenäs fritidsområde har skickats ut. Brevet innehåller information om föreslagen förbindelsepunkt.

Mer information om arbetet kommer löpande att läggas här på hemsidan.

Bakgrund

Ett VA-planarbete har genomförts i Katrineholms kommun där Ekenäs fritidsområde framkom som ett omvandlingsområde, då många befintliga avloppsanläggningar är utdömda och det pågår en del nybyggnation i området.

I samband med byggnation av vattenledning till Flen så gjordes förberedelser för att kunna ansluta vatten och spillvatten till och från området. Katrineholms kommun tog den 24 oktober 2022 beslut att bilda verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekenäs. Både självfall och LTA är aktuellt för området.

Tidsplan

Projektet startades upp under 2022 och projektering pågår. Fastighetsägarna planeras möjlighet till att ansluta sina fastigheter till sommaren 2024.

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.