Ekenäs fritidsområde i Katrineholms kommun

Här kan du följa arbetet kring utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Ekenäs fritidsområde.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Ansluta till allmänt VA

Här finner du mer information kring vad som gäller vid anslutning till allmänt vatten och avlopp.

Ansluta till allmänt VA

Hur arbetet fortlöper

2024-06-24

Samtliga vattenprover i Ekenäs fritidsområde är godkända. Från och med vecka 33 finns möjlighet att boka anslutning av fastighet.

2024-05-16

Pågående arbeten är nu inne i slutfasen och slutbesiktning är inplanerad i mitten av juni.

Vi kommer när entreprenaden är besiktad och klar att informera dig som fastighetsägare att det är möjligt att ansluta till allmänt VA i Ekenäs.


2024-04-19

Entreprenaden för allmänt vatten och avlopp (VA) är planerad att vara klart under maj 2024. Vi kommer när entreprenaden är besiktad och klar att informera dig som fastighetsägare att det är möjligt att ansluta till allmänt VA i Ekenäs.

Viktigt att tänka på är att under veckorna 26-32 kommer vi inte kunna utföra några anslutningar på grund av låg bemanning (inga tider i bokningssystemet boka.se kommer vara tillgängliga under denna period).


2024-04-04

Vår entreprenör Skanska arbetar i dagsläget med två stycken arbetslag i den östra delen av området. Det är mycket stora block och stenar samt berg i schakten vilket gör att framdriften är lite långsammare än planerat.

Planen är fortfarande att våra arbeten ska vara klara under maj månad.


2024-01-30

Skanska som är entreprenör för projektet i Ekenäs är klara med schaktarbeten på den västra sidan av området. Där kvarstår endast återställningsarbeten. Under förra veckan påbörjades schaktarbeten från pumpstationen och österut i området.

Tidplanen är att arbetet ska vara klart till maj 2024, och efter det ska fastighetsägare kunna påbörja anslutningen till allmänt vatten- och avlopp.


2023-10-23

Arbetet i området påbörjas denna vecka.


2023-10-06

Tisdagen den 3 oktober hölls ett informationsmöte för berörda fastigheter på Flens Bibliotek. Arbetet i området kommer preliminärt påbörjas vecka 43.


2023-06-28

Ytterligare ett brev med kompletterande information kommer i dagarna att skickas ut. Gäller fastighetsägare i Ekenäs fritidsområde.


2023-05-23
Ett brev till fastighetsägare i Ekenäs fritidsområde har skickats ut. Brevet innehåller information om föreslagen förbindelsepunkt.

Mer information om arbetet kommer löpande att läggas här på hemsidan.


Bakgrund

Ett VA-planarbete har genomförts i Katrineholms kommun där Ekenäs fritidsområde framkom som ett omvandlingsområde, då många befintliga avloppsanläggningar är utdömda och det pågår en del nybyggnation i området.

I samband med byggnation av vattenledning till Flen så gjordes förberedelser för att kunna ansluta vatten och spillvatten till och från området. Katrineholms kommun tog den 24 oktober 2022 beslut att bilda verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Ekenäs. Både självfall och LTA är aktuellt för området.

Tidsplan

Projektet startades upp under 2022 och projektering pågår. Fastighetsägarna planeras möjlighet till att ansluta sina fastigheter till sommaren 2024.