Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Är du flerbostadshusägare?

Då är det dags att börja planera för införandet av fastighetsnära insamling. Till hjälp har vi tagit fram en kalkylator som hjälper dig att uppskatta areabehovet för avfallskärlen!

Fastighetsnära insamling är obligatoriskt och ska vara infört senast den 1 januari 2027. Under hösten/vintern 2026 kommer avfallskärl att ställas ut för den nya insamlingen. Minst ett kärl per avfallsslag kommer att behövas och de som innefattas är totalt åtta fraktioner bestående av matavfall i grön påse, restavfall, papper-, plast-, och metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar samt returpapper.

Du som fastighetsägare behöver redan nu börja planera för införandet och dimensionera ytan för avfallskärlen. Därför har vi tagit fram en kalkylator som kan ge dig en indikation på hur många kärl för varje avfallsslag som behövs samt vilken yta (m2) som kommer att behövas.

Läs mer och räkna ut areabehov för avfallskärlen här.

Tillbaka