Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Biogasens skattebefrielse upphör

Nu blir det skatt på biogas. Sverige har sedan länge haft skattebefrielse på förnybar biogas som drivmedel för fordon. I juni 2020 beslutade EU att förlänga den svenska skattebefrielsen fram till år 2030. Det beslutet har ogiltigförklarats av EU-domstolen och domen har nu vunnit laga kraft.

Läs mer om beslutet på skatteverket.se

Höjning av biogaspriset sker därför från och med 13 mars 2023 kl. 14.00.

Att priserna skiljer mellan Rosenholm och Flens Biogas beror på att priset är baserat på kostnaderna för att sälja biogas på just den macken. Flens Biogas är inte ansluten till gasnätet vilket innebär att kostnaden för att förse den macken med biogas ger ett högre pris eftersom vi transporterar gasen dit med lastbil.

Nytt pris på Rosenholm Biogas blir: 28 kr/kg

Läs mer om Rosenholm Biogas här.

Nytt pris på Flen Biogas blir: 31 kr/kg.

Läs mer om Flen Biogas här.

 

Tillbaka