Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Dialogmöte om vattenskyddsområde vid Viren (21 maj -24)

På tisdag 21 maj klockan 17.30 är det dags för dialogmöte om reviderat förslag till nytt vattenskyddsområde och föreskrifter för Katrineholms ytvattentäkt, sjön Viren och dess närområde.

Syftet med mötet

Efter det första informationsmötet som hölls 15 februari 2023 har inkomna synpunkter beaktats och förslaget har arbetats igenom tillsammans med en arbetsgrupp som representerar lant- och skogsbrukare. På detta möte kommer vi att presentera det omarbetade förslaget till avgränsningar och föreskrifter för ytvattentäkten Viren innan materialet färdigställs och lämnas till Länsstyrelsen för vidare handläggning, prövning och beslut.

Läs mer om mötet och hur du anmäler dig. Klicka här.

Tillbaka