Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Förebygg översvämning när det kommer mycket regn

Här nedan finns kortfattad information om de vanligaste orsakerna till översvämningar och några goda råd kring förebyggande åtgärder. Det går inte att skydda sin fastighet helt mot översvämning, men det går att tänka på hur du minskar risken för skador på fastigheten om olyckan väl är framme.

Läs hur du förebygger översvämning i din fastighet

Tillbaka