Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Höjda taxor för renhållning och VA från 1 januari 2024

Nya renhållnings- och VA-taxor från och med den 1 januari 2024.

Taxorna trädde i kraft den 1 januari 2024. Alla tre kommunerna har nya taxor för renhållning men för vatten och avlopp är det nya taxor i Flen samt Katrineholms kommun. Vingåkers VA-taxa är oförändrad.

Förändringen innebär i stora drag:

Renhållningstaxa

  • Förändringar gällande hämtning av säck- och kärlavfall. Gäller alla tre kommuner.

VA-taxa

  • Förändringar i brukningstaxan i Katrineholm och Flens kommun.
  • Vingåkers VA-taxa är oförändrad.

VA-taxa i Vingåkers kommun höjs inte under 2024 med anledning av att kommunfullmäktige beslutat att genomföra ett ägartillskott till Vingåker Vatten och Avfall AB motsvarande taxehöjningen. Läs mer i protokollet från kommunfullmäktige i Vingåker den 2023-11-27.

De vanligaste taxorna hittar du här:

Beslutade taxedokument hittar du via länk på vår sida till respektive kommuns hemsida.


Vårt samhällsviktiga uppdrag
Tryggt och säkert leverera dricksvatten av god kvalité, omhänderta och rena avloppsvatten samt ta hand om hushållsavfall och tillvarata våra restprodukter. Detta gör vi 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år – vi gör det idag men vi ska fortsatta göra det till framtida generationer.

Anledning till att taxor höjs
Vi står inför stora investeringar för att kunna hantera dagens och framtidens utmaningar med att förnya ledningsnätet, modernisera avloppsreningsverk och att skapa förutsättningar för hållbar utveckling och exploatering i regionen. Det kommer även förändringar i lagstiftning som leder till förändrade tjänster och produkter.

Samtidigt påverkar situationen i omvärlden vår verksamhet, exempelvis krig, inflation, ökade el- och bränslepriser, räntor, kemikalier, transport med mera. För att fortsätta leverera tjänster och produkter till alla kunder och kommuninvånare samt uppfylla kommunens förväntningar även i framtiden så har det föreslagits en taxeökning inför 2024, både för VA och renhållning i alla våra tre kommuner.

Frågor och svar gällande bl.a. taxor/priser/kostnader hittar du här

Tillbaka