Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Omläggning av hämtning för några fastigheter 2022

För att effektivisera hämtningarna av hushållsavfall ytterligare kommer några områden beröras av ändrad hämtningsdag 2022. Berörda fastigheter får SMS (förutsättning för att få SMS är att du är folkbokförd på adressen samt att du har en privat registrerad telefon).

Berörda områden i Flens kommun:

  • Orrhammar
  • Brogetorp

Berörda områden i Katrineholms kommun:

  • Genne
  • Värmbol Industriområde
  • Skogsborg

Du kan även söka din nya hämtningsdag from 4 januari på vår funktion ”Sök sophämtningsdag” Sophämtning | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se).

Tillbaka