Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Prisjustering för avfall från företag och verksamheter

Prisjustering för avfall från företag och verksamheter sker från 2023-04-01 på grund av ökade behandlings- och transportkostnader.
Gäller 414 – Krossmaterial samt 815 Brännbart på Frutorps återvinningscentral i Flen. Se prislista nedan.

Prislista Frutorp

Tillbaka