Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Samrådsunderlag gällande ny återvinningscentral Katrineholm

Samråd gällande ny återvinningscentral Katrineholm

Sörmland Vatten och Avfall AB planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken för en återvinningscentral på del av Lövåsen 3:1 i Katrineholm (i Lövåsen-Finntorp handelsområde).

Vid återvinningscentralen kommer mottagning och mellanlagring av utsorterat avfall från hushåll och mindre företag att ske. Både icke-farligt och farligt avfall kommer att mottas och mellanlagras. De maximala samtidigt lagrade mängderna kommer att vara 500 ton icke-farligt avfall och 250 ton farligt avfall. Verksamheten förutses medföra miljöpåverkan främst genom utsläpp till vatten och luft, buller samt nedskräpning. I ansökan kommer även risk, säkerhet och brand belysas. Bolaget bedömer att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådsunderlag Katrineholm återvinningscentral

För frågor, synpunkter eller ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Miljö & Avfallsbyrån, Sara Stenberg, Kopparbergsvägen 8, Vån A, 722 13 Västerås, sara.stenberg@milav.se eller telefon 070-769 11 55

Synpunkter lämnas senast den 5 maj 2024.

Tillbaka