Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Underhållsspolning i västra Katrineholm

Underhållsarbetet startar den 3 juli och pågår till och med den 18 augusti och sker i samarbete med entreprenören Pollex AB. I samband med spolningen kommer vatten att stängas av under en dag för berörda fastighetsägare. Avstängningen sker dagtid mellan klockan 8 och 18. I undantagsfall kommer vissa fastighetsägare att omfattas av flera avstängningar och på andra tider. Information om detta förmedlas separat. Läs mer om hur det påverkar dig som fastighetsägare och boende.

Underhållsspolning | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

Tillbaka