Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Töm säcken och bidra till att sortera mera!

För att minska avfallet kommer Sörmland Vatten och Tekniska verken – tillsammans med kunderna på återvinningscentralen i Flen och Katrineholm – nu ta ett steg till i att bli ännu mer hållbara och resurseffektiva, genom att börja ”tömma säcken”.

Att ”tömma säcken” innebär att var och en som kommer med en säck fylld med avfall, ska sortera innehållet på rätt plats, säcken ska alltså inte längre kunna slängas direkt i en container. På så sätt kommer alla att vara med och bidra till att fler saker kan återvinnas eller återbrukas på rätt sätt.

Det enda som ska slängas i Energiåtervinning (Flen) eller Container 9 (Katrineholm) är sådant som inte kan återbrukas eller materialåtervinnas, till exempel madrasser, gummi och trasiga plastleksaker.

Läs mer här!

Tillbaka