Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Naturbild med träd.

Uppmaningen ”Töm säcken” på våra återvinningscentraler ger effekt!

Under 2022 startade kampanjen ”töm säcken” och återvinningscentralerna slutade då att ta emot fyllda säckar med avfall, som slängdes rakt ner i containern. Våra besökare behöver sen dess sortera ut avfallet (löst, utan säck) i rätt container eller sorterat i genomskinliga säckar för t ex dammande material eller invasiva växter.

Avsikten med att tömma säcken är att kunna se vilket avfall som lämnas och ha möjlighet att hjälpa besökaren att sortera rätt. Då kan vi återvinna mer och lämna mindre mängd avfall till förbränning. Det blir också lättare att se till att inget farligt avfall hamnar fel, vilket är skadligt för både miljö och personal.

Nu till resultatet av den plockanalys som vi genomfört på Frutorp och Viks återvinningscentraler under september 2023 (som vi jämför med 2018)

Felsorteringen av avfallet i fraktionen Energiåtervinning har minskat väsentligt. I Flen uppnår vi ca 75 % rätt utsorterat och i Vik hela ca 90 % Bra jobbat, men vi måste bli ännu bättre på att tömma säcken och sortera rätt!

Det vi ser mest som är felsorterat i Energiåtervinning är textil, farligt avfall (inkl elavfall) samt förpackningar. Dessa ska inte finnas här utan ska sorteras ut och läggas på rätt ställe.

Den enda textil som ska läggas i Energiåtervinning är den som är kraftigt nedsmutsad, blöt och/eller möglig, all annan textil ska läggas i insamlingsbehållare för just textil, där det sedan kan tas omhand på rätt sätt och antingen återbrukas eller återvinnas till ny textil.

Det farliga avfallet ska lämnas och sorteras på Miljöstationen som finns på återvinningscentralerna och förpackningarna ska lämnas och sorteras på en återvinningstation.

På första bilden syns en av de containrarna för Energiåtervinning som gicks igenom av vår personal. Den öppnas och besiktas först synligt med blotta ögat för att sedan analyseras på djupet, vilket har påbörjats på bild två.

Den tredje bilden visar det som ännu fler måste bli bättre på. Genom att sortera ut innehållet i säcken, lägga varje materialslag på sin rätta plats lyckas vi med det!
I detta fall fanns det både textil, farligt avfall med elavfall samt förpackningar i säcken ☹

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Töm säcken | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

 

Bild 1: Här öppnas containern Energiåtervinning och vi ser vad den innehåller.

  Bild 2: Innehållet gås igenom på djupet, sorteras upp och vägs.

  Bild 3: Ett exempel på vad vi hittar i Energiåtervinning och som inte hör hemma där 🙁

Tillbaka