Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Lägre vattentryck i området vid Värmbol och Luvsjön med anledning av spolning av ledningar

I samband med det omfattande arbetet med underhållsspolning som pågår kommer vi idag stänga en etapp som i sin tur påverkar stora delar av Värmbols området och Luvsjö området. För boende i området innebär detta att de kan uppleva ett sämre tryck än vanligt.
Arbetet pågår hela tisdagen, se berört område på nedan bild.
Berörda fastigheter av arbete med spolning av vattenledningar

Berörda fastigheter av arbete med spolning av vattenledningar.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.