Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vasavägen/Djulögatan

2022-04-07

Vägen är öppnad för trafik igen.


Viss trafikpåverkan i korsningen Vasavägen/Djulögatan med anledning av pågående projekt.

Se länken till pågående projekt; Vasavägen/Djulögatan

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.