Driftinfomation

22 feb, 2021

VA

Vattenläcka Katrineholm

Vi har just nu en vattenläcka på Kvarnängsgatan, Bäckgatan samt Myrstigen i Katrineholm.

19 feb, 2021

Renhållning

Halka försenar slamtömning och sophämtning

Vädret skapar halka på främst landsbygden, regn på snötäckta vägar skapar isgata. Detta kan orsaka förseningar och utebliven hämtning/tömning av hushållsavfall och slam.

Januari

December