Driftinfomation

5 jun, 2019

Allmänt

Problem med telefoni

Vi har för närvarande problem med vår telefoni. Felsökning pågår.

Maj

13 maj, 2019

VA

Planerat underhåll i Strångsjö 20 maj

Måndag den 20 maj planerar vi ett underhållsarbete i tryckstegringen mellan klockan 09.00 och 12.00 vilket kommer orsaka dåligt tryck för boende i Toltorp och Tisnarbaden.

April