Driftinfomation

2 apr, 2020

VA

Brand i Bettna

Pågående brand i Bettna kan påverka vattenkvalitén.

Mars

Februari

28 feb, 2020

VA

Vattenläcka på Åsgatan Katrineholm är nu lagad

Vattenläckan på Åsgatan mellan Johannesbergsgatan-Floragatan är nu lagad. Det förekommer brunt vatten på gatorna runt Åsgatan. Det förekommer brunt vatten även i området ner runt sjukhuset, Jungfrugatan, Kv Hästen och runt Sandbäcksskolan. Det är avlagringar i ledningarna som rivits loss när vattnet ändrat riktning i ledningarna och hastigheten på vattnet ökat. Det är bara att spola en stund så ska det snart bli klart igen. En vattenkärra kommer stå kvar tills i morgon.

27 feb, 2020

VA

Missfärgat vatten i Valla

Med anledning av att brandkåren har varit på släckningsarbete i Valla så kan det uppstå missfärgat vatten.