Driftinfomation

November

Oktober

30 okt, 2019

VA

Underhållsarbete avloppsnätet 30-31/10

Natten mellan onsdag och torsdag kommer vi göra ett underhållsarbete på avloppsledning vid Linnevägen/Höjdgatan i Katrineholm, detta kan orsaka viss höjd ljudnivå.