Renhållning

Avfallsplan

För perioden 2018-2022 finns en gemensam avfallsplan för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun. Avfallsplanen beskriver hur Sörmland Vatten tillsammans med kommunerna under perioden ska bedriva åtgärdsarbete med fokus på en hållbar avfallshantering.

Avfallsplan – en del av Renhållningsordning

Alla kommuninvånare påverkas av avfallsplanen så gott som varje dag. Den är en del av kommunernas Renhållningsordning, som är ett lagstiftat verktyg för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.

Avfallsplanen utgår från fem fokusområden som vi behöver arbeta med för att kunna klättra högre upp i avfallstrappan. Från de fem fokusområdena har tio mål tagits fram som visar vad vi vill uppnå med avfallsplanearbetet. Hur vi ska arbeta för att nå målen beskrivs i de elva åtgärder som är kopplade till målen.

Ambitionen med framtagen avfallsplan är att klättra högre upp i avfallstrappan för att minska avfallets mängd och farlighet och därmed nå de uppsatta målen. För att uppfylla planens mål krävs det investeringar, arbete, engagemang och vilja hos kommuninvånare samt anställda inom respektive kommun och Sörmland Vatten. Avfallsplanen för perioden 2018-2022 är antagen av kommunfullmäktige i respektive kommun och gäller från 1 januari 2018.

Se avfallsplanerna här.

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.