Uppgifter om er fastighetsnära insamling

Här kan du som är ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening lämna uppgifter om hur förpackningsinsamlingen hos er ser ut i dag.

Fastighetsägare med fastighetsnära insamling kommer att få en sorteringspremie utbetald från Sörmland Vatten. Därför är det av vikt att ni meddelar oss vilken godkänd entreprenör ni har tecknat avtal med, antal lägenheter och eventuella samlokaliserade verksamheter som nyttjar den fastighetsnära insamlingen. Allt detta för att få rätt sorteringspremie.

Här nedan kan du som ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening lämna uppgifter om hur er förpackningsinsamling ser ut i dag. 

Läs mer om vad som gäller för fastighetsnära insamling för flerbostadshusägare här.

Rapportering för flerbostadshusägare

Här kan du lämna in uppgifter om fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Denna e-post sparas och kan komma att användas för informationsutskick gällande fastighetsnära insamling.
Vilka förpackningsavfall (papper, plast, metall, glas) har ni insamling av idag?