Renhållning

Uppgifter om er fastighetsnära insamling

Här kan du som är ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening lämna uppgifter om hur förpackningsinsamlingen hos er ser ut i dag.

Här nedan kan du som ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening lämna uppgifter om hur er förpackningsinsamling ser ut i dag. 

Läs mer om vad som gäller för fastighetsnära insamling för flerbostadshusägare här.

Vänligen lämna uppgifterna senast den 17 november 2023. 

Rapportering för flerbostadshusägare

Här kan du lämna in uppgifter om fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Denna e-post sparas och kan komma att användas för informationsutskick gällande fastighetsnära insamling.
Vilka förpackningsavfall (papper, plast, metall, glas) har ni insamling av idag?