Förpackningar, tidningar och returpapper

Förpackningar och returpapper ska slängas på din närmaste återvinningsstation.

Hand som slänger pappersförpackning på en återvinningsstation

Förpackningar ska lämnas på en återvinningsstation

Alla produkter, oavsett material, som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara klassas som förpackningar. Förpackningar som består av flera material sorteras som det den består mest av, om det inte går att separera. Som till exempel sorteras chipspåsar som plast även om de innehåller en liten del metall. Till tidningar och returpapper  hör dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer och skriv- och ritpapper.

Vi vill att du enkelt ska kunna lämna allt på samma ställe, så därför finns förpacknings- och tidningsinsamlingens behållare även på våra återvinningscentraler.

Läs mer om återvinningsstation

På några av återvinningsstationerna finns det även batteriholkar, på denna länk kan du söka var batteriholkarna finns.

Vem samlar in förpackningar?

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som ansvarar för att tömma containrarna och återvinna förpackningarna.

FTI AB
Hand som slänger pappersförpackning på en återvinningsstation