Hämtning grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i kärlet för hushållsavfall. Grovavfall lämnar du på återvinningscentralen. Bor du i småhus eller fritdshus har du dessutom möjlighet att beställa hämtning av grovavfall två gånger per år – vår och höst.

Naturbild med träd.

Schema för hämtning av grovavfall

Längre ner på sidan kan du snabbt och enkelt göra din beställning när grovavfall erbjuds.
Din beställning måste vara oss tillhanda senast 10 dagar innan hämtningen ska utföras. För att avboka en beställd ”hämtning av grovavfall” måste du kontakta kundservice senast onsdagen veckan innan hämtning för att undvika bomkörningskostnad enligt gällande taxa.

Vår entreprenör All Miljö har hela hämtningsveckan på sig att utföra sitt uppdrag.

 

Beställ grovavfallshämtning

Här kan du beställa grovavfallshämtning för hösten 2024.

  • Adressen där du önskar få grovavfallet hämtat
  • Ditt kundnummer hittar du på din faktura.
  • Ange ett nummer från 0 till 99.
  • Instruktioner till förare, eventuella koder etc.

Personuppgifter som behandlas vid hämtning av grovavfall

– Namn
– Adress
– Fastighetsbeteckning
– E-postadress
– Personnummer
– Telefonnummer
– Mobilnummer
Avfallskärlsplacering
– Tjänstnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Sörmland Vatten och avfall AB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna utföra vårt uppdrag .  Under hela tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring dataskydd.

Laglig grund för behandlingen

Då våra tjänster till dig är lagstadgade så är vår lagliga grund baserad på rättslig förpliktelse och vi eftersträvar att du som kund alltid ska känna dig trygg i din behandling hos oss.

Lagringstid

Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de sparas för olika lagkrav gällande bokföringslagen och arkivlagen. När den tiden passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (de kan inte knytas till dig) Vi har inte för avsikt att spara uppgifter längre än ändamål kräver och med hänsyn av gällande lagar och förordningar.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kundservice@sormlandvatten.se

Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, besök www.imy.se

Personuppgiftsansvarig

Sörmland Vatten avfall och AB

Läs mer om vår GDPR och Integritetspolicy

 

Hämtning av grovavfall – småhus och fritidshus

Varje hushåll får lämna sex kollin (inte sopsäckar med avfall) som väger max 25 kg styck och kan lyftas av en person. Möbler, cyklar och liknande får lämnas i sin normala storlek och vikt. Vill du lämna fler än sex kollin kan du beställa hämtning av dessa mot en avgift, enligt nu gällande taxa. Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan pricka av mot din beställning. Grovavfallet ska vara utställt vid farbar väg för lastbil eller lämplig hämtplats, till exempel vid hushållsavfallskärlet, senast klockan 06.00 på måndagen aktuell hämtningsvecka.

Läs mer om grovavfall
Bild på grovavfall som ska hämtas.