Renhållning

Grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i kärlet för hushållsavfall. Grovavfall lämnar du på återvinningscentralen. Bor du i småhus eller fritidshus har du dessutom möjlighet att beställa hämtning av grovavfall två gånger per år – vår och höst.

Bild på trasiga möbler som ska hämtas som grovavfall.

Hämtning av grovavfall – småhus och fritidshus

Varje hushåll får lämna sex kollin (inte sopsäckar med avfall) som väger max 25 kg styck och kan lyftas av en person. Möbler, cyklar och liknande får lämnas i sin normala storlek och vikt. Vill du lämna fler än sex kollin kan du beställa hämtning av dessa mot en avgift, enligt nu gällande taxa.

Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan pricka av mot din beställning. Grovavfallet ska vara utställt vid farbar väg för lastbil eller lämplig hämtplats, till exempel vid hushållsavfallskärlet, senast klockan 06.00 på måndagen aktuell hämtningsvecka.

Beställ hämtning av grovavfall

Beskrivning på vad som ska lämnas som grovavfall.

Beskrivning på vad som inte ska lämnas som grovavfall.

Allt ovanstående kan lämnas vid återvinningscentralen i respektive kommun. Tidningar, förpackningar och i vissa fall batterier kan även lämnas vid en återvinningsstation.

Är du fastighetsägare?

Du som fastighetsägare kan när som helst under året beställa en container för hushållsavfall (grovavfall). Beställningen gör du hos kundservice minst fem dagar innan du önskar containern.

Beställ container
En blå container.