Grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i kärlet för hushållsavfall.

Varje hushåll får lämna sex kollin (inte sopsäckar med avfall) inklusive möbler, cyklar och liknande som väger max 25 kg per kolli. Varje enskilt kolli ska kunna hanteras av en person. Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan pricka av mot din beställning. Grovavfallet ska vara utställt vid farbar väg för lastbil eller lämplig hämtplats, till exempel vid hushållsavfallskärlet, senast klockan 06.00 på måndagen aktuell hämtningsvecka.

Beställningsformulär för grovavfall

 

Vad får jag inte lämna som grovavfall?

Allt ovanstående kan lämnas vid återvinningscentralen i respektive kommun. Tidningar, förpackningar och i vissa fall batterier kan även lämnas vid en återvinningsstation.