Grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i kärlet för hushållsavfall. Grovavfall lämnar du på återvinningscentralen. Bor du i småhus eller fritdshus har du dessutom möjlighet att beställa hämtning av grovavfall två gånger per år – vår och höst.

Hämtning av grovavfall – småhus och fritidshus

Varje hushåll får lämna sex kollin (inte sopsäckar med avfall) som väger max 25 kg styck och kan lyftas av en person. Möbler, cyklar och liknande får lämnas i sin normala storlek och vikt. Vill du lämna fler än sex kollin kan du beställa hämtning av dessa mot en avgift, enligt nu gällande taxa. Renhållningstaxan för respektive kommun hittar du här.

Avfallet ska märkas med fastighetens adress skriven på en skylt av kartong eller liknande så vår entreprenör kan pricka av mot din beställning. Grovavfallet ska vara utställt vid farbar väg för lastbil eller lämplig hämtplats, till exempel vid hushållsavfallskärlet, senast klockan 06.00 på måndagen aktuell hämtningsvecka.

Beställningsformulär för grovavfall

Allt ovanstående kan lämnas vid återvinningscentralen i respektive kommun. Tidningar, förpackningar och i vissa fall batterier kan även lämnas vid en återvinningsstation.

Container för grovavfall - fastighetsägare

Du som fastighetsägare kan när som helst under året beställa en container för hushållsavfall (grovavfall). Beställningen gör du hos kundservice minst 5 dagar innan du önskar containern och hyran är 2500 kr inklusive moms för en öppen 8m³ container.