Fållökna i Flens kommun

Här kan du följa arbetet kring utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Fållökna.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Frågor och svar

Här finns svar på de viktigaste frågorna som ställs kring anslutning av allmänt vatten och avlopp.

Frågor och svar om allmänt VA

Ansluta till allmänt VA

Här finner du mer information kring vad som gäller vid anslutning till allmänt vatten och avlopp.

Ansluta till allmänt VA

Hur arbetet fortlöper

Välkommen att fira ett hållbart va-nät med oss! Lördag 15 juni kl 13.30.

Anmälan till firande av hållbart va-nät | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

2024-04-19

Vi vill meddela att under veckorna 26 till 32 kommer det inte finnas tider för besök och driftsättningar i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan måste vara oss tillhanda innan du bokar.

2023-12-06

Nu börjar året lida mot sitt slut och jul och nyår är snart här. Vi vill återigen tacka alla som har skickat in sin servisanmälan och bokat tider för att ansluta till det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp.

Vi vill meddela att under perioden 22/12 till 8/1 kommer det vara begränsat med tider för besök och driftsättningar i bokningssystemet, så passa på att boka om du inte har gjort det. Tänk på att servisanmälan måste vara oss tillhanda innan du bokar.

Vi önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

2023-09-19

Slutbesiktningen är godkänd och anslutningar pågår för fullt. Har du inte skickat in din servisanmälan så är du välkommen att göra det så får du en länk till vårt bokningssystem för att boka ett första besök för genomgång med oss.

2023-07-04

I Fållökna är utbyggnaden klar men det kvarstår slutbesiktning av VA-anläggningar innan anslutning för fastighetsägarna kan ske. Under augusti skickar vi ut brev till de som kvarstår för att kunna ansluta sig. Håll utkik i brevlådan.

Bokningsläget i ditt område:

 • I augusti sker inventering av bokningsläget i hela området Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg för att ytterligare effektivisera och fördela bokningsbara tider.
 • I höst kommer vi att förstärka vår organisation. En förstärkning som ger dig som kund fler möjligheter att boka tider för din VA-anslutning.
 • Under veckorna 27 och 28 har vi uppehåll för besök som är bokade via boka.se. Men redan nu kan du via länk från oss boka tid från vecka 29 och framåt.

Vår ambition är att alla kunder, i området Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg, ska vara anslutna under hösten 2024.

Vi på Sörmland Vatten vill passa på att önska alla i Fållökna en riktigt skön sommar!

2023-06-20

I Fållökna är utbyggnaden klar men det kvarstår en slutbesiktning av VA-anläggningarna innan anslutningar för fastighetsägarna kan ske. Under augusti skickar vi ut brev till de som kvarstår för att kunna ansluta sig. Håll utkik i brevlådan.

Nedan kan du läsa om hur anslutningsprocessen går till.

Startskottet för att ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp är att du skickar in en servisanmälan till oss på Sörmland Vatten.

Ladda ner servisanmälan här.

Behöver du hjälp med att fylla i en servisanmälan – titta på denna bild och ange de uppgifter som är gulmarkerade. Annars ring vår kundservice så hjälper vi dig.

Vi har fått till oss och uppmärksammat att våra kunder önskar fler tider och längre framförhållning i bokningssystemet, boka.se. Därför har vi nu öppnat flera veckor framåt och fyllt på med de tider, som vi med våra resurser, kan erbjuda under sommaren.

Observera att det är semesterstängt vecka 27-28.

Hur du ansluter din fastighet

Anslutning fastighetsägare med LTA-anläggning:

 1. För att ansluta din fastighet måste du skicka in en servisanmälan (klicka här för att ladda ner).
 2. När Sörmland Vatten mottagit korrekt ifylld servisanmälan får du en länk via mejl till bokningssystemet boka.se, och där bokar du ett första besök för att tillsammans med Sörmland Vatten bestämma placering av LTA på din fastighet.
 3. När dina arbeten på fastigheten är klara och anslutning är möjlig så skickar du in blanketten Färdiganmälan (som du fått i välkomstpaketet vid första besöket som du bokade i punkt 2) till Sörmland Vatten. När vi har mottagit och behandlat blanketten får du en länk till bokningssystemet boka.se, för bokning av tid för montering av vattenmätare och LTA-pump.
 4. Alla punkter på blanketten Färdiganmälan måste vara korrekt utförda och blankett ifylld för att vi ska kunna montera LTA pumpen.
  Är arbetet inte färdigställt kommer debitering enligt gällande taxa tas ut för förgäves besök.
 5. Fastighetsägare alternativt entreprenör med tillgång till fastigheten behöver vara på plats när mätare och pump installeras och inkoppling sker.
 6. I samband med inkoppling ska ifyllda blanketten Egenkontroll (skrivs ut som en bilaga till servisanmälan som du finner genom att klicka här) lämnas till personal på plats, alternativt vara inskickad till Sörmland Vatten innan inkopplingsdagen.

Anslutning för fastighetsägare med självfallsanslutning

 1. För att ansluta din fastighet måste du skicka in en servisanmälan (klicka här för att ladda ner).
 2. När dina arbeten på fastigheten är klara och anslutning är möjlig så bokar du tid för montering av vattenmätare via länken till bokningssystemet boka.se som du fått på mejl av Sörmland Vatten.
 3. Fastighetsägare alternativt entreprenör med tillgång till fastigheten behöver vara på plats när inkoppling sker och mätare sätts upp.
 4. Har du mätarbrunn kan du välja att inte vara på plats vid montering? Meddela det via bokningslänken för vattenmätaruppsättning. Vi monterar då mätaren och stänger kranen i brunnen in mot fastigheten.
 5. I samband med inkoppling ska ifyllda blanketten Egenkontroll (skrivs ut som en bilaga till servisanmälan som du finner genom att klicka här) lämnas till personal på plats, alternativt vara inskickad till Sörmland Vatten innan inkopplingsdagen.

Vad händer sen?

En faktura skickas ut i samband med vattenmätaruppsättning (anslutning). För de fastigheter som inte anslutit sig inom ett år från möjlig anslutningsdag kommer en faktura skickas ut med automatik efter denna tid.

För dig som idag har sluten tank och BDT-brunn vill vi påminna om att beställa en sluttömning av denna i samband med att den tas ur bruk, detta beställs via vår kundservice.

Har du frågor eller funderingar över din anslutningsprocess är du alltid välkomna att höra av dig till kundservice, telefon 0150-800 100.

 

Vi önskar alla en trevlig midsommar!

2023-05-03

Arbetet löper på enligt tidsplan.

Boka tider för första besök, slutbesiktning och montering vattenmätare 

 • Under veckorna 27-28 är det semesterstängt för bokningar i boka.se.
 • Under veckorna 29-32 är det begränsat med tider för bokningar i boka.se

2023-04-05

Glad påsk alla fastighetsägare i Fållökna. Tack för förståelsen för vårt arbete i området.

2022-12-02

Arbetet på Sjöuddsvägen och Strandvägen har tagit lite längre tid än planerat främst pga. av bergsförekomsten därav har vi fått en del förändringar tidplanen.

Se tidplanen här.

Det närmar sig ett färdigställande för de delar som tillhör etapp 1.

Vi kommer att meddela er fastighetsägare när det är möjligt att ansluta er till det allmänna VA, detta kommer att ske så snart alla provtagningar är klara och etappen är slutbesiktad.

Man får under inga omständigheter ansluta sig innan man fått detta besked från Sörmland Vatten.

2022-09-26

Ett informationsbrev till fastighetsägare i Fållökna och delar av Malmsjöberg har skickats ut. Läs hela brevet här.

2022-08-18

I dagarna har ett informationsbrev skickats ut till fastighetsägare i Fållökna och delar av Malmsjöberg. Brevet innehåller information om preliminär tidsplan, parkering under arbetet i närområdet, servisanmälan, information om LTA, förbindelsepunkt samt fastighetsbesiktningar. Läs hela brevet här.

2022-08-08

Idag måndag vecka 32 har arbetet med trädfällning påbörjats längs med Bergsvägen, Sjöuddsvägen och Stavuddsvägen.

Under vecka 33 påbörjas schaktning längs med Bergsvägen.

2022-06-23

Under veckorna fram till semestern kommer etablering ske, det kommer även pågå förberedande arbeten såsom utsättning av arbetsområdet.

De kommer även se över vart eventuell kvistning samt nedtagning av träd krävs, detta kommer ske i samråd med markägaren.

Vecka 33 kommer grävarbetet att starta på Bergsvägen i Malmsjöberg samt Sjöuddsvägen i Fållökna, eventuellt sker starten på Sjöuddsvägen någon vecka senare.

Sorex arbetar med att ta fram en detaljerad tidplan som kan presenteras efter semestern.

2022-05-24

Upphandling av entreprenaden för utbyggnad av allmänt VA i Fållökna och del av Malmsjöberg är nu avslutad och kontrakt är tecknat med Sorex entreprenad AB.

Innan semestern kommer arbete med etablering ske. Sorex kommer ha sin etablering på den iordningsställa ytan vid Uvbergsvägen i Fållökna.

Vecka 33 är planerad byggstart för schaktarbetena i området.

Som vi tidigare informerat om kommer arbetet starta i de delar som ingår i Malmsjöbergs vattenförening, Bergsvägen och Strandvägen. Denna etapp planeras tas i drift vid årsskiftet 2022/2023. Parallellt med ovanstående kommer även arbeten pågå i Fållökna. Hela entreprenaden beräknas vara färdigställd till sommaren 2023. Vi återkommer med detaljerad tidplan över schaktsträckor i samband med att entreprenören påbörjar arbetet.

Vi kommer inte kalla till något nytt informationsmöte inför byggstart. Den information ni fick vid tidigare möte gäller fortfarande förutom att vi nu har Sorex som entreprenör i övrigt har vi samma organisation i projektet. Vi återkommer med kontaktuppgifter till entreprenören.

Det inspelade informationsmötet finns på föreningens hemsida samt på länken: https://youtu.be/rS4hpIfkpE0

När arbetet startar i området kommer vi likt tidigare ge löpande veckoinformation till dig som fastighetsägare via respektive områdes hemsidor.

Har du frågor/funderingar kolla gärna ”Frågor och svar” under respektive omvandlingsområde Malmsjöberg och Fållökna här på vår hemsida om svaret finns där. Annars går det bra att skicka frågan till kundservice@sormlandvatten.se

 

2022-04-05
Sörmland Vatten informerar om entreprenaden i Fållökna/Malmsjöberg

Upphandling av entreprenör pågår och sista anbudsdag är i slutet av april.

Preliminärt har vi en ny entreprenör i slutet av maj. Nästa information från Sörmland Vatten senast den 31 maj.

2022-03-03

Sörmland Vatten informerar om entreprenaden i Fållökna/Malmsjöberg

2022-03-03: En kompletterande geoteknisk undersökning är utförd och revidering av förfrågningsunderlaget pågår.

Omarbetningen av underlaget innebär bland annat att vi inte kommer bygga den planerade pumpstationen i Fållökna på grund av de dåliga markförhållandena. Detta innebär att några fler kunder än planerat kommer att få ansluta fastigheten med LTA. Berörda kunder kommer att kontaktas brevledes under mars.

Vi beräknar gå ut med en ny upphandling under mars.

Nästa information sker senast 6 april.

Frågor och svar:

1. Kommer detta innebära fördyrande kostnader för min anslutning?

Svar: Nej, anläggningstaxan enligt 2021 års taxa kommer att gälla för er i området.

2. När kommer jag kunna ansluta min fastighet?

Svar: Sörmland Vatten återkommer så snart vi har ett nytt entreprenadkontrakt.

3. Kommer Fornbo påverkas gällande anslutningsdatum?

Svar: Nej. Det fortsätter enligt tidigare plan.

4. Kommer Malmsjöberg påverkans gällande anslutningsdatum?

Svar: De delar som ingår i samma entreprenad som Fållökna (Bergsvägen och delar av Strandvägen mot Fållökna) kommer beröras av förseningen.

5. Vilka oförutsedda omständigheter avvek gällande VA i Fållökna?

Svar: Markförhållandena i området visade sig väldigt dåliga och mycket varierande vilket ledde till att bygghandlingarna inte gick att arbeta strikt efter. Den dialog och det samarbete som krävdes mellan beställare och entreprenör för att ändå driva arbetet vidare under de nya förutsättningarna fanns tyvärr inte därav var vi tvungna att bryta avtalet, vilket bägge parter var överens om.

2022-01-28

Sörmland Vatten och SVEAB har enats om att bryta avtalet gällande entreprenaden i Fållökna

Anledningen till att avtalet bryts är att oförutsedda omständigheter avviker från vad parterna hade att utgå ifrån vid avtalstecknande. Entreprenaden är i skrivande stund avslutad. Vi beklagar att detta har inträffat men prioriterar att nu komma vidare i projektet, dock kommer det att innebära förseningar för fastigheterna att kunna ansluta sig till allmänt VA.

Nästa steg är nu:

 1. Sörmland Vatten uppdaterar förfrågningsunderlaget (handlingarna).
 2. Upphandling av ny entreprenör sker.
 3. Sörmland Vatten återkommer med en ny tidsplan för området.

Vi återkommer med information senast 4 mars.

2022-01-17

Sörmland Vatten vill informera fastighetsägare att det i pågående entreprenad med SVEAB tyvärr har uppkommit sådana omständigheter som resulterat i att vi är tvungna att tillfälligt stoppa arbetet i Fållökna och tillhörande del av Malmsjöberg.

Vi återkommer med information senast 28 januari.

I området har nedanstående fastigheter begränsad framkomlighet till fredag 23 januari; Sjöuddsvägen fastigheterna 6:90, 6:95 och 6:98

2021-11-15

Digitalt informationsmöte om allmänt VA i Fållökna och del av Malmsjöberg.
Presentation (pdf)

Frågor och svar från mötet

Har hänsyn tagits till att ambulans och brandkår måste komma fram?
Svar: Vi har i möjligaste mån försökt hitta möjliga omledningar och förbiledningar. Skulle olyckan vara framme så måste vi försöka lösa det akuta framkomlighetsproblem som uppstår. Räddningstjänsten är vidtalad och planerar en övning i samband med grävningsarbetet.

Servisanmälan är väl inskickad för Malmsjöberg?
Svar
: Det gör varje enskild fastighetsägare själv. En del är inskickade i Malmsjöberg. Är ni osäkra så kontakta vår kundservice så hjälper de till att kolla upp detta.

Vad är Spillvatten?
Svar: Det är begreppet för vatten som kommer från toalett, köksavlopp.

Kommer resultatet från besiktningen av fastigheterna att skickas till fastighetsägarna?
Svar: Ja. De mailas ut om man uppgivit detta. Kontrollera om det ev hamnat i skräpposten.

Vem avgör om en LTA-pump krävs?
Svar: Det är projektören som projekterat området. Det beror på många faktorer. Några är bla huset är placerat på tomten, ligger det lägre än vägen så behövs oftast pump. Är gatan utanför mycket kuperad så krävs tryckavlopp i gatan och då kan man enbart ansluta fastigheter med pump även om huset ligger högre än gatan. Vi har ett minsta antal självfallsanslutningar som behöver vara kopplade till en allmän pumpstation för att inte få driftproblem och då är det också bättre att placera LTA på fastigheten.

Bekostas LTA-pumpen av Sörmland Vatten?
Svar: Ja och driften sköts av Sörmland Vattnen. Fastighetsägaren bekostar nedgrävning och framdragning av el till den samt elkostnaden.

Finns det tidpunkter när vi inte kan utföra jobb på vår egna fastigheter för LTA-pump etc.?
Svar: Man får inte ansluta till ventil och brunnar som anläggs vid tomtgräns förens vi meddelat att det är klart. Vår entreprenör måste först provtrycka systemet och få godkända vattenprover. Arbeten kan utföras på tomtmark men det kan vara svårt med logistiken om vi utför arbeten samtidigt. Vi önskar att vi utfört arbetet klart på er gata innan ni startar. Vi vill inte att man spränger berg på tomt innan vi är klara för att kunna avgöra vem som är ansvarig för eventuell skada.

Var kan jag hitta tid- och projektplan?
Svar: Vi kommer lägga ut tidplan och karta inom kort på hemsidan. Detta kommer även finnas på era hemsidor.

Borde inte anslutningsavgiften baseras på ledningens längd och inte på vilken yta en tomt har?
Svar: Taxan är uppbyggd enligt anvisningar från Svenskt Vatten. Det är vanligtvis så att en stor tomtytan också innebär längre ledningsdragning.

Om stamledningsnätet är klart och besiktigat jan/feb 2023 (Fållökna). Har man därefter ett år på sig att ansluta (dvs under 2023)?
Svar: Ja

I vilken ordning börjar ni gräva?
Svar: Vi startar på Bergsvägen. Vi kommer lägga ut en tidplan på hemsidan som uppdateras löpande. Det är ett levande dokument och kan komma att ändras med tiden.

Sammanställer ni informationen vi fastighetsägare kan behöva i en checklista?
Svar: Vi har väldigt mycket information redan idag på vår hemsida. Vi påbörjar ett arbete för att göra den mer lättillgänglig.

Vi som bor i området permanent, vi måste väl ha kvar vårt avlopp tills det nya är i drift.
Svar: Ja, man får förbereda det mesta och göra de sista arbetena strax innan vi kommer.

Tidplanen ni angav, avser det en tidplan för igångsatt VA-system med inkopplade fastigheter (dvs grävt även på privata fastigheter och nya ledningar används) eller avser det enbart Sörmland Vattens delar i projektet?
Svar: Den tidplanen med Malmsjöberg och några delar i Fållökna klara i maj 2022 och resterande del i Fållökna Jan/Feb 2023 avser Sörmland Vattens delar.

Vem samordnar SVEAB med fastighetens entreprenör?
Svar: Det krävs ingen samordning mellan SVEAB och fastighetens entreprenör. Vi meddelar när vi är klara och Sveab har upprättat en förbindelsepunkt vid er fastighet. Därefter tar er entreprenör vid och utför arbeten på tomtmark. Om ni påbörjar arbetet på tomtmark innan Sveab har avslutat sitt arbete är det fastighetsägarens ansvar att samordna.

Behöver samtliga fastigheter besiktigas?
Svar: Ja vi har valt att göra så.

I vilket skede i projektet ska man betala anslutningsavgiften?
Svar: När vi är klara med entreprenaden och meddelar att förbindelsepunkten är upprättad så är det möjligt att ansluta. När man vill ansluta så skickar man in servisanmälan och då kommer fakturan med 30 dagars betalning skickas ut. Har man valt att inte skicka in någon servisanmälan så kommer det en faktura 1 år efter att vi meddelat att det är klart att ansluta.

Vi planerar för fler fastigheteter på vår tomt, är det lämpligt betala den extra lägenhetsavgiften redan nu?
Svar: Nej, är inte huset klart innan ni ansluter huvudbyggnaden så gör en komplettering när nästa fastighet är klar att koppla in.

Samlar och uppdaterar ni med aktuell information på er hemsida?
Svar: Vi kommer ha övergripande information på vår hemsida. Vi kommer förse både Malmsjöberg och Fållöknas egna hemsidor med aktuell information som enligt planen kommer uppdateras löpande.

Vem står för kostnaden för sluttömningen av befintlig slamanläggning?
Svar: Det får varje enskild fastighetsägare göra.

2021-10-08

Inför entreprenaden med allmänt VA i Fållökna, har Forcit Consulting gjort en avisering om besiktning av era fastigheter.

Forcit Consulting är anlitade av Sörmland Vatten för arbetet med fastighetsbesiktning och vibrationsmätning. I utskicket har det olyckligtvis blivit en del felaktigheter så som adresser till era fastigheter, det saknas även kontaktuppgifter mail och telefonnummer.

Den tid som ni fått i utskicket gäller er fastighet oavsett om adressen är felaktig.

Kontaktuppgifter till Forcit Consulting är telefonnummer 073-3471286, mailadress elias.sharro@forcitconsulting.se

Utskicken görs etappvis så har du inte fått en avisering kommer du att få en inom kort.

Innan entreprenadarbetena påbörjas kommer ni bli inbjudna till ett informationsmöte.

2021-09-15

Upphandlingen för Fållökna och resterande delar av Malmsjöberg är nu avslutad. Arbetena kommer att utföras av SVEAB anläggning AB. Planerad byggstart är hösten 2021.

Innan arbetena i området påbörjas kommer ett informationsmöte hållas. Ni kommer få ytterligare information i slutet av september då startmöte med entreprenören har hållits.

2021-07-05

Pågående arbeten: Arbetet med överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping pågår för fullt. I dagsläget utförs arbete med schakt och nedläggning av ledningar samt arbete med pumpstationer i Malmsjöberg. Enligt nuvarande tidplan ska överföringsledningarna vara driftsatta och klara vid årsskiftet 2021/2022.

Upphandlingen för resterande delar av Malmsjöberg och Fållökna pågår och planerad byggstart är september 2021. Entreprenaden beräknas vara färdigställd kvartal 1 2023. Tidplanen är under förutsättning att alla tillstånd erhålls och att upphandlingen sker utan överprövning.

Information: Innan arbetena i området påbörjas kommer ett informationsmöte hållas. Under rådande omständigheter och restriktioner på grund av covid-19 planerar vi i dagsläget för att detta informationsmöte kommer hållas digitalt. Mer information kring detta kommer under hösten 2021.

2021-02-01

Sörmland Vatten håller på att tillsammans med konsulten ÅF projektera för nyanläggning av vatten- och avloppsledningar i området. Vi har nu tittat över de synpunkter som kommit in från fastighetsägarna gällande förbindelsepunktens läge. Konsulten har också tillsammans med oss varit ute på plats och gjort ytterligare utredningar. Efter detta så har en del förbindelsepunktslägen justerats. Ett brev med karta har skickats ut. där framgår det också om fastigheten behöver förses med en LTA-pump.

Mer information kommer att ges på det informationsmöte som vi räknar med kommer hållas när entreprenör är upphandlad. Vi räknar med att ha ett förfrågningsunderlag klart under våren och entreprenör antagen efter sommaren 2021.

2020-12-07

Arbetet med att projektera och färdigställa förfrågningsunderlaget för Fållökna pågår. Enligt nuvarande tidplan kommer upphandling av entreprenör ske sommaren 2021 med byggstart hösten 2021 (under förutsättning att alla tillstånd erhålls och att ingen överprövning sker).

Som fastighetsägare i Fållökna kommer du att påverkas genom att trafiken in till Malmsjöberg kommer ledas om och vägen mellan Fållökna och Malmsjöberg kommer att öppnas upp för trafik. Under vissa tidsperioder kan även omledning komma att ske på andra tillfälliga vägar.

Området kommer inte bli trafikerat av byggtrafik utan omledningen gäller endast personbilstrafik och övriga servicefordon tex post och renhållning.

Info_FåLäs informationsbrevet som skickades till fastighetsägare i Fållökna 7 december 2020.llökna_201207

Tidplan för anslutning av Fållökna och de delar i Malmsjöberg som inte ansluts i första skedet
Arbetet med att projektera och färdigställa förfrågningsunderlaget för Fållökna och resterande delar av Malmsjöberg kommer att återupptas i slutet av oktober. Enligt nuvarande tidplan kommer upphandling av entreprenör ske sommaren 2021 med byggstart hösten 2021. Tidplanen är under förutsättning att alla tillstånd erhålls och att upphandlingen sker utan överprövning.

Karta över Fållökna

Under tiden schaktningsarbeten pågår utmed den ljusblå sträckan från infarten mot Malmsjöberg till korsningen Ängsvägen-Strandvägen i Malmsjöberg omleds trafiken genom Fållökna, den gröna linjen. Övriga sträckor i områdena som påverkas av grävning markerade med rött.

2020-04-28

Informationsbrev skickas ut till samtliga i områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg.

Preliminär tidplan Fållökna
2021                                                                               Projektering/Framtagande av handling
2021 (Sommar)                                                            Upphandling av entreprenad
2021 – 2023                                                                  Byggnation/Driftsättning

Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

Informationsmöten kommer hållas i respektive område innan arbeten på plats startar.

2020-04-14

Planen för projektet pågår enligt uppdatering 2020-02-27

2020-02-27

Planerad tidplan för projektet:

Upphandling av entreprenaden pågår för överföringsledningen och i månadsskiftet april/ maj beräknas en entreprenör vara antagen. Byggstart för projektet bli sommaren 2020.
Driftstart för överföringsledningarna planeras till vintern 2021/2022.

Ovanstådende tidplan gäller under förrutsättning att alla tillstånd beviljas och att upphandlingen genomförs utan någon överklagan.

Delområde Fållökna och Malmsjöberg
Projektering för Fållökna och Malmsjöberg är uppstartat och kommer slutföras då handlingarna för Fornbo är färdigställda. Vi ser samma utmaningar i dessa områden som i Fornbo.

2019-09-19

I projektet pågår arbete med:

 • Detaljprojektering i alla tre områdena med fokus på Fornbo
 • Utredning av servisanslutningar
 • Upprättande av bygghandlingar/ förfrågningsunderlag
 • Bygglovsansökningar

Preliminär tidplan Fållökna

 • 2020                                  Upphandling av entreprenaden
 • 2020/2021                       Byggnation
 • 2022                                  Färdigställande/ Driftsättning

Upphandling och byggnation av omvandlingsområdena kommer att ske i två separata entreprenader. Anledning till att Fornbo kommer först är att vi vill undvika att två entreprenader pågår i Malmsjöberg/ Fållökna under samma tidsperiod. Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

Redan 2009 beslutade kommunfullmäktige i Flens kommun att områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Här kan du se kartor på omfattningen av projektet

Karta över Malmsjöberg/Fållökna

Tidigare information

Ta del av den tidigare informationen här.

Tidigare information
Bild på barn som dricker vatten ur handfat.