Kommunalt vatten och spillvatten (avlopp exkl. dagvatten) till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg i Flens kommun.

Projektet för att koppla ovan nämnda områden till det kommunala vatten- och spillvattennätet är påbörjat.

Läs brevet som har gått ut till boende i området: Informationsbrev

Kallelse till informationsmöte 2016-02-09: kallelsen finner du här, den är utsänd till fastighetsägare i omvandlingsområdena.
Uppdaterad kallelse till informationsmöten 2016-01-30 alternativt 2016-02-09: läs kallelsen här, utsänt till fastighetsägare i omvandlingsområdena.

Se beslutade verksamhetsområden: 


Frågor och svar:
1. När i tiden kommer jag som fastighetsägare att bli debiterad för anslutningsavgiften?
Svar: När förbindelsepunkten är anvisad, i samband med att byggnationen är klar för vatten- och spillvattenledningar i området, debiteras anslutningsavgiften. Som det ser ut nu sker detta tidigast 2017/2018.