Fornbo i Flens kommun

Här kan du följa arbetet kring utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Fornbo.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Ansluta till allmänt VA

Här finner du mer information kring vad som gäller vid anslutning till allmänt vatten och avlopp.

Ansluta till allmänt VA

Hur arbetet fortlöper

Välkommen att fira ett hållbart va-nät med oss! Lördag 15 juni kl 13.00.

Anmälan till firande av hållbart va-nät | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

2024-04-19

Vi vill meddela att under veckorna 26 till 32 kommer det inte finnas tider för besök och driftsättningar i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan måste vara oss tillhanda innan du bokar.

2023-12-06

Nu börjar året lida mot sitt slut och jul och nyår är snart här. Vi vill återigen tacka alla som har skickat in sin servisanmälan och bokat tider för att ansluta till det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp.

Vi vill meddela att under perioden 22/12 till 8/1 kommer det vara begränsat med tider för besök och driftsättningar i bokningssystemet, så passa på att boka om du inte har gjort det. Tänk på att servisanmälan måste vara oss tillhanda innan du bokar.

Vi önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

2023-09-19

Största delen av alla anslutningar är utförda. Tack till alla som bokat tider och hjälpt oss i vårt arbete.

Du som inte skickat in din servisanmälan är välkommen att göra det. Du får sedan en länk till vårt bokningssystem för att kunna boka ett första besök med oss.

2023-08-29

Vi påminner om den tidigare information som skickats ut gällande anslutningstid och fakturering.

 • Du har till 1 februari 2024 på dig att ansluta din fastighet.
 • Fakturan skickas ut i samband med mätaruppsättning (anslutning).
 • Faktura skickas automatiskt den 1 februari 2024 till fastigheter som då inte anslutit sig.

För dig som idag har sluten tank vill vi påminna om att beställa en sluttömning av denna i samband med att den tas ur bruk, detta beställs via vår kundservice.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundservice på e-post till kundservice@sormlandvatten.se eller telefon 0150-800 100.

2023-07-04

Projektet har övergått till drift och slutbesiktning och vattenprover är klara och med godkänt resultat. Detta innebär att alla fastigheter i Fornbo kan ansluta till allmänt vatten och avlopp.

Bokningsläget i ditt område:

 • I augusti sker inventering av bokningsläget i hela området Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg för att ytterligare effektivisera och fördela bokningsbara tider.
 • I höst kommer vi att förstärka vår organisation. En förstärkning som ger dig som kund fler möjligheter att boka tider för din VA-anslutning.
 • Under veckorna 27 och 28 har vi uppehåll för besök som är bokade via boka.se. Men redan nu kan du via länk från oss boka tid från vecka 29 och framåt.

Vår ambition är att alla kunder, i området Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg, ska vara anslutna under hösten 2024.

Vi på Sörmland Vatten vill passa på att önska alla i Fållökna en riktigt skön sommar!

2023-06-20

Projektet har övergått till drift och slutbesiktning och vattenprover är klara och med godkänt resultat. Detta innebär att alla fastigheter i Fornbo kan ansluta till allmänt vatten och avlopp. Mycket glädjande tycker vi!

Det inkommer en del frågor kring anslutningsprocessen så vi har försökt att sammanfatta hur det går till i denna information.

Startskottet för att ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp är att du skickar in en servisanmälan till oss på Sörmland Vatten.

Ladda ner servisanmälan här.

Behöver du hjälp med att fylla i en servisanmälan – titta på denna bild och ange de uppgifter som är gulmarkerade. Annars ring vår kundservice så hjälper vi dig.

Vi har även uppmärksammat att fastighetsägare önskar fler tider och längre framförhållning i bokningssystemet, boka.se som används för att kunna genomgå anslutningsprocessen.  Med anledning av detta har vi nu öppnat flera veckor framåt och fyllt på med de tider, som vi med våra resurser, kan erbjuda under sommaren.

Observera att det är semesterstängt vecka 27-28.

Hur du ansluter din fastighet

Anslutning fastighetsägare med LTA-anläggning:

 1. För att ansluta din fastighet måste du skicka in en servisanmälan (klicka här för att ladda ner).
 2. När Sörmland Vatten mottagit korrekt ifylld servisanmälan får du en länk via mejl till bokningssystemet boka.se, och där bokar du ett första besök för att tillsammans med Sörmland Vatten bestämma placering av LTA på din fastighet.
 3. När dina arbeten på fastigheten är klara och anslutning är möjlig så skickar du in blanketten Färdiganmälan (som du fått i välkomstpaketet vid första besöket som du bokade i punkt 2) till Sörmland Vatten. När vi har mottagit och behandlat blanketten får du en länk till bokningssystemet boka.se, för bokning av tid för montering av vattenmätare och LTA-pump.
 4. Alla punkter på blanketten Färdiganmälan måste vara korrekt utförda och blankett ifylld för att vi ska kunna montera LTA pumpen.
  Är arbetet inte färdigställt kommer debitering enligt gällande taxa tas ut för förgäves besök.
 5. Fastighetsägare alternativt entreprenör med tillgång till fastigheten behöver vara på plats när mätare och pump installeras och inkoppling sker.
 6. I samband med inkoppling ska ifyllda blanketten Egenkontroll (skrivs ut som en bilaga till servisanmälan som du finner genom att klicka här) lämnas till personal på plats, alternativt vara inskickad till Sörmland Vatten innan inkopplingsdagen.

Anslutning för fastighetsägare med självfallsanslutning

 1. För att ansluta din fastighet måste du skicka in en servisanmälan (klicka här för att ladda ner).
 2. När dina arbeten på fastigheten är klara och anslutning är möjlig så bokar du tid för montering av vattenmätare via länken till bokningssystemet boka.se som du fått på mejl av Sörmland Vatten.
 3. Fastighetsägare alternativt entreprenör med tillgång till fastigheten behöver vara på plats när inkoppling sker och mätare sätts upp.
 4. Har du mätarbrunn kan du välja att inte vara på plats vid montering? Meddela det via bokningslänken för vattenmätaruppsättning. Vi monterar då mätaren och stänger kranen i brunnen in mot fastigheten.
 5. I samband med inkoppling ska ifyllda blanketten Egenkontroll (skrivs ut som en bilaga till servisanmälan som du finner genom att klicka här) lämnas till personal på plats, alternativt vara inskickad till Sörmland Vatten innan inkopplingsdagen.

Vad händer sen?

En faktura skickas ut i samband med vattenmätaruppsättning (anslutning). För de fastigheter som inte anslutit sig inom ett år från möjlig anslutningsdag kommer en faktura skickas ut med automatik efter denna tid.

För dig som idag har sluten tank och BDT-brunn vill vi påminna om att beställa en sluttömning av denna i samband med att den tas ur bruk, detta beställs via vår kundservice.

Har du frågor eller funderingar över din anslutningsprocess är du alltid välkomna att höra av dig till kundservice, telefon 0150-800 100.

Vi önskar alla en trevlig midsommar!

2023-05-03

Boka tider för första besök, slutbesiktning och montering vattenmätare 

 • Under veckorna 27-28 är det semesterstängt för bokningar i boka.se.
 • Under veckorna 29-32 är det begränsat med tider för bokningar i boka.se.

Återställningsarbeten kommer att påbörjas i området när vädret är gynnsamt och marken har torkat upp.

2023-04-05

Glad påsk alla fastighetsägare i Fornbo. Tack för förståelsen för vårt arbete i området.

2023-01-25

I dagarna landar ett brev till dig som kan ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp i Fornbo. Det återstår en del återställningsarbeten i projektet. Dessa arbeten kommer att utföras när vädret tillåter och planeras vara avslutade till sommaren.

För fastighetsägare i Fornbo med LTA-anläggning

Anslutning, hur går jag till väga:

 1. För att ansluta sig behöver du skicka in en servisanmälan.
 2. När vi mottagit servisanmälan får du en länk via mail, där du bokar ett första besök för att bestämma placering av LTA.
 3. När era arbeten på fastigheten är klara och anslutning är möjlig så skickar du in blanketten Färdiganmälan och får då en länk för bokning av tid för montering av vattenmätare och LTA-pump.
 4. Fastighetsägare alternativt entreprenör med tillgång till fastigheten behöver vara på plats när inkoppling sker och mätare och pump installeras.
 5. I samband med inkoppling ska ifyllda blanketten egenkontroll (levereras i samband med leverans av LTA-tank) lämnas till personal på plats, alternativt vara inskickade till Sörmland Vatten innan inkopplingsdagen.
 6. Alla punkter på färdiganmälan måste vara korrekt utförda och blankett ifylld för att vi ska kunna montera LTA pumpen. Är arbetet inte färdigställt kommer debitering enligt gällande taxa tas ut för förgäves besök.

För fastighetsägare i Fornbo med självfallsanslutning

Anslutning, hur går jag till väga:

 1. För att ansluta sig behöver du skicka in en servisanmälan.
 2. När era arbeten på fastigheten är klara och anslutning är möjlig så bokar du tid för montering av vattenmätare via länken som finns i brevet.
 3. Fastighetsägare alternativt entreprenör med tillgång till fastigheten behöver vara på plats när inkoppling sker och mätare sätts upp.
 4. Har du mätarbrunn kan du välja att inte vara på plats vid montering. Det meddelar du via länken ovan. Vi monterar då mätaren och stänger kranen i brunnen in mot fastigheten.
 5. I samband med inkoppling ska ifylld blankett, egenkontroll lämnas till personal på plats, alternativt vara inskickade till Sörmland Vatten innan inkopplingsdagen.

Faktura skickas ut i samband med mätaruppsättning (anslutning). Du har till 1 februari 2024 på dig att ansluta din fastighet. Faktura skickas automatiskt den 1 februari 2024 till fastigheter som då inte anslutit sig.

För dig som idag har sluten tank vill vi påminna om att beställa en sluttömning av denna i samband med att den tas ur bruk, detta beställs via vår kundservice. Karta med upprättad förbindelsepunkt kommer skickas ut löpande. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundservice på e-post till kundservice@sormlandvatten.se eller telefon 0150-800 100.

2022-10-07

Information om anslutning till allmänt VA i Fornbo

Arbetet med utbyggnaden av allmänt VA i Fornbo börjar närma sig slutskedet. Vi har tidigare informerat er om att färdigställande för VA-utbyggnaden och driftsättning kommer att ske under hösten 2022. Vi måste tyvärr meddela att vårt datum för färdigställande har blivit försenat ett par månader till årsskiftet 2022/2023. Förseningen beror bland annat på de dåliga markförhållandena på Tryffelvägen och Kantarellvägen.

Detta innebär att det kommer vara möjligt att ansluta sig tidigast i januari 2023. Ni kommer få ytterligare information när anslutning blir möjlig för er fastighet.

Servisanmälan, när ska den skickas in?

När Sörmland Vatten är klara med utbyggnaden av VA och meddelar fastighetsägaren att förbindelsepunkten är upprättad så är det möjligt att ansluta. När man vill ansluta så skickar man in servisanmälan och då kommer fakturan med 30 dagars betalning skickas ut. Har man valt att inte skicka in någon servisanmälan så kommer det en faktura ett år efter att vi meddelat att det är klart att ansluta.

Vill man ansluta sig direkt när det är möjligt kan man redan i dag skicka in sin servisanmälan, fakturan skickas inte förrän möjligheten att ansluta finns.
Anslutning kan ske först då entreprenaden är färdigställd och ledningarna driftsatta.

Vi ser helst att fastighetsägaren avvaktar med sina egna arbeten på tomtmark tills våra ledningar i vägen förbi er fastighet är nedlagda.

Viktigt! Det är inte tillåtet att ansluta sig till det allmänna Va-nätet vid förbindelsepunkten innan vi meddelat att det är klart.

LTA-placering Boka.se, när i tiden skall vi boka det?

När man skickat in servisanmälan kommer man att få en länk till Boka.se. Där bokar man tid för ett ”första besök” med personal från Sörmland Vatten för att gemensamt bestämma placering av LTA enheten. I samband med detta besök får man även tanken levererad.

Tillsammans med tanken följer monteringsanvisningar som är viktigt att man läser och överlämnar till eventuell entreprenör man anlitat för arbetet. Det följer även med en blankett för egenkontroll där fastighetsägaren ska intyga att arbetet är utfört på ett korrekt sätt.

När arbetet på fastigheten är färdigt skall en färdiganmälan fyllas i och skickas in. Man får då en ny länk där man kan boka en tid för slutbesiktning och driftsättning. I färdiganmälan intygar man att arbetet är korrekt utfört.

Viktigt! Är inte installationen korrekt utförd enligt monteringsanvisningar vid slutbesiktning riskerar man att driftsättningen inte kan ske och att man får betala bomkörningsavgift.

Slamtömning/ sluttömning

När din fastighet är ansluten till det allmänna Va-nätet behöver din befintliga slambrunn sluttömmas. Om inte din LTA-enhet placeras på samma ställe som din befintliga slambrunn behöver tömning inte ske samtidigt som driftsättningen.

Beställ slamtömning

2022-02-07

Arbete med schakt, sprängning och nedläggning av distributionsledningar pågår på fyra ställen i området. Färdigställande tid för entreprenaden och driftsättning av ledningarna beräknas ske under hösten 2022.

2021-09-15

Anslutning till allmänt VA
Arbetet med servisavsättningarna till era fastigheter pågår för fullt.

Tidpunkten då anslutning blir möjligt för er som fastighetsägare i området kommer variera då driftsättningen kommer ske i etapper. Tidplan för etapperna tas fram då överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping är driftsatta runt årsskiftet 2021/2022.

Ni kommer få information när anslutning blir möjlig för er fastighet.

På vår hemsida kan ni beräkna er anslutningsavgift under Vatten och Avlopp/ ansluta till allmänt VA.

För er som behöver en LTA-anläggning
För er som behöver en LTA-anläggning kommer det från vecka 39 finnas möjlighet att boka tid för överenskommelse om placering av LTA på fastigheten.

Innan du kan boka en tid måste du skicka in servisanmälan, blanketten hittar du på vår hemsida under självservice/ vatten och avlopp/ blanketter VA.

När servisanmälan kommit in till oss får du ett svarsmail med en länk till en bokningssida (Boka.se).

Möjligheten att boka tid kommer att finnas tills dess att alla har anslutit sig (längst ett år efter färdigställd entreprenad), bokningsbara tider kommer fyllas på efter behov.

Pågående arbeten
I Fornbo pågår i dagsläget arbeten på tre ställen i området, på Rynkhättevägen, Hannäsvägen och ”Flisvägen”, mellan Musseronvägen och Bläcksvampsvägen.

De sträckor där Södermännen utfört arbeten har varit tidskrävande pga. berg, möjlighet till trafikomledning mm men i dagsläget påverkar det inte sluttiden för entreprenaden.

Enligt kontraktet mellan Sörmland Vatten och Södermännen ska entreprenaden vara färdigställd och driftsatt senast i månadsskiftet oktober/ november 2022.

Information om aktuellt arbete i området uppdateras på samfällighetens hemsida och på informationstavlan vid infarten till området varannan vecka.

2021-07-05

Pågående arbeten: Arbetet med överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping pågår för fullt. I dagsläget utförs arbete med schakt och nedläggning av ledningar samt arbete med pumpstationer i Malmsjöberg. Enligt nuvarande tidplan ska överföringsledningarna vara driftsatta och klara vid årsskiftet 2021/2022.

I Fornbo pågår i dagsläget arbeten på tre ställen i området, på Rynkhättevägen, Hannäsvägen och Musseronvägen.

Entreprenören, Södermännen kommer stänga igen för semester under vecka 28-31, då kommer inget arbete att pågå i området.

Information om aktuellt arbete i området uppdateras på samfällighetens hemsida varannan vecka och på informationstavlan vid infarten till området.

För er som behöver en LTA-anläggning: När servisanmälan kommit in kommer du få ett svarsmail med en länk till en bokningssida. Där kan du boka tid för överenskommelse om placering av LTA på fastigheten. Det kommer finns tider att boka från tidig höst, möjligheten att boka tid kommer att finns till dess att alla har anslutit sig (längst ett år efter driftsättningen av ledningarna).

2021-04-26

Entreprenaden är igång sedan vecka 14 . Etablering finns vid korsningen Fornbovägen / Champinjonvägen. Södermännen har påbörjat arbeten på Hannäsvägen och Fårtickavägen.

2021-03-10

Digitalt informationsmöte hålls. Se inspelningen från mötet längre ner på sidan.

Här kan du läsa frågor och svar från mötet.

2021-03-01

Upphandlingen av entreprenaden är nu avslutad och avtal är tecknat med AB Södermännen. Byggstart för projektet beräknas ske under mars 2021. Arbetet kommer då att starta med etablering i området.

Inför schakt- och sprängningsarbetena i området kommer alla fastigheter besiktas. Detta utförs av en konsult anlitad av Sörmland Vatten, Bergsäker/ Forcit Consulting. Brev direkt från konsulten skickas ut angående detta.

2020-12-07

Entreprenaden med VA-ledningar och anslutningar i Fornbo är nu ute på upphandling och sista dag för anbud är den 15 januari 2021. Enligt nuvarande tidplan kommer byggstart ske under april/maj 2021 (under förutsättning att alla tillstånd erhålls och att ingen överprövning sker).

Läs informationsbrevet som skickades till fastighetsägare i Fornbo 7 december 2020.

2020-07-01 

Informationsbrev samt karta på gällande förbindelsepunkt skickas ut till boende i Fornbo under denna vecka.

2020-04-28

Informationsbrev skickas ut till samtliga i områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg. Projekteringen pågår nu i Fornbo. Fastighetsägare i Fornbo kommer under våren få ett nytt utskick gällande förbindelsepunkter där era tidigare synpunkter och andra ändringar i projekteringen har beaktats.

Preliminär tidplan Fornbo

2020                                                                                Projektering/Framtagande av handling
2020 (Vinter)                                                                Upphandling av entreprenad
2021 – 2023                                                                    Byggnation/Driftsättning

Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

Informationsmöten kommer hållas i respektive område innan arbeten på plats startar.

2020-04-14

Planen för projektet pågår enligt uppdatering 2020-02-27

2020-02-27

Planerad tidplan för projektet:

Upphandling av entreprenaden pågår för överföringsledningen och i månadsskiftet april/ maj beräknas en entreprenör vara antagen.
Byggstart för projektet bli sommaren 2020.
Driftstart för överföringsledningarna planeras till vintern 2021/2022.

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att alla tillstånd beviljas och att upphandlingen genomförs utan någon överklagan.

2019-11-05

Fornbo
Projektering pågår hos upphandlad projekteringsfirma (ÅF). Arbetet är komplext och geologin i området är utmanande. Här har vi under projekteringens gång haft dialog med dig som fastighetsägare om lämplig förbindelsepunkt för respektive fastighet. Vi tackar för ditt engagemang att finna en lämplig plats för just din fastighet.  Du kommer få återkoppling gällande din förbindelsepunkt när utredningen av de önskade förändringarna är avslutad. Även du som accepterat föreslagen förbindelsepunkt kommer få en återkoppling. Vi kan fortsatt konstatera att entreprenaden kommer vara utmanande. En del av utmaningarna vi ser är att det är mycket berg i området som kommer att behöva sprängas bort för att ge utrymme för ledningsnätet, det är smala vägar med befintliga ledningar att ta hänsyn till. Likväl har vi stora höjdskillnader, varpå olika anslutningstekniker behövs användas. Projekteringen och kompletta handlingar för upphandling av delområdet beräknas vara klar till sommaren 2020.

2019-09-19

I projektet pågår arbete med:

 • Detaljprojektering i alla tre områdena med fokus på Fornbo
 • Utredning av servisanslutningar
 • Upprättande av bygghandlingar/ förfrågningsunderlag
 • Bygglovsansökningar

Preliminär tidplan Fornbo

2019                       Upphandling av entreprenaden

2020/2021           Byggnation

2021                       Färdigställande/ Driftsättning

Upphandling och byggnation av omvandlingsområdena kommer att ske i två separata entreprenader. Anledning till att Fornbo kommer först är att vi vill undvika att två entreprenader pågår i Malmsjöberg/ Fållökna under samma tidsperiod. Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

Redan 2009 beslutade kommunfullmäktige i Flens kommun att områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

För dig som har en fastighet i ett verksamhetsområde finns all information om hur det går till att ansluta fastigheten här.

Här kan du se kartor på omfattningen av projektet

Karta över Fornbo

 

Digitalt informationsmöte Fornbo

Här kan du se en inspelning av informationsmötet som hölls den 10 mars 2021.

Se infomöte

Presentation från mötet i Fornbo

Här finner du presentationen som visades på informationsmötet i Fornbo 10 mars 2021.

Presentation Fornbo

Tidigare information

Ta del av den tidigare informationen här.

Tidigare information
Bild på barn som dricker vatten ur handfat.