Malmsjöberg i Flens kommun

Här kan du följa arbetet kring utbyggnaden av allmänt vatten- och avlopp i Malmsjöberg.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Frågor och svar

Här finns svar på de viktigaste frågorna som ställs kring anslutning av allmänt vatten och avlopp.

Frågor och svar om allmänt VA

Ansluta till allmänt VA

Här finner du mer information kring vad som gäller vid anslutning av allmänt vatten och avlopp.

Ansluta till allmänt VA

Hur arbetet fortlöper

2024-04-19

Vi vill meddela att under veckorna 26 till 32 kommer det inte finnas tider för besök och driftsättningar i bokningssystemet på grund av semestertid och lägre bemanning, så passa på att boka innan dess om du inte redan har gjort det. Tänk på att servisanmälan måste vara oss tillhanda innan du bokar.

2023-12-06

Nu börjar året lida mot sitt slut och jul och nyår är snart här. Vi vill återigen tacka alla som har skickat in sin servisanmälan och bokat tider för att ansluta till det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp.

Vi vill meddela att under perioden 22/12 till 8/1 kommer det vara begränsat med tider för besök och driftsättningar i bokningssystemet, så passa på att boka om du inte har gjort det. Tänk på att servisanmälan måste vara oss tillhanda innan du bokar.

Vi önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

2023-09-19

Tack till alla er som skickat in er servisanmälan och bokat tider för besök och anslutning. Har du ännu inte påbörjat processen med anslutning till allmänt VA är du välkommen att skicka in din servisanmälan så får du en länk till vårt bokningssystem.

2023-07-04

Utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp i området Malmsjöberg är klart och slutbesiktat. Nu tar Sörmland Vatten över driften av VA-anläggningarna vilket innebär att fastighetsägare i området kan ansluta sig. Läs mer om anslutningsprocessen nedan.

Bokningsläget i ditt område:

 • I augusti sker inventering av bokningsläget i hela området Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg för att ytterligare effektivisera och fördela bokningsbara tider.
 • I höst kommer vi att förstärka vår organisation. En förstärkning som ger dig som kund fler möjligheter att boka tider för din VA-anslutning.
 • Under veckorna 27 och 28 har vi uppehåll för besök som är bokade via boka.se. Men redan nu kan du via länk från oss boka tid från vecka 29 och framåt.

Vår ambition är att alla kunder, i området Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg, ska vara anslutna under hösten 2024.

Vi på Sörmland Vatten vill passa på att önska alla i Fållökna en riktigt skön sommar!

2023-06-20

Utbyggnaden av allmänt vatten och avlopp i området Malmsjöberg är klart och slutbesiktigat, vilket innebär att alla vattenprover är godkända. och Sörmland Vatten tar över driften av VA-anläggningarna och att alla fastighetsägare i området nu kan ansluta sig. I Malmsjöberg har vi fått klart området etappvis, där de första kunde ansluta sig redan 2022 i samband med att överföringsledningen blev klar. Nu kan alla fastighetsägare påbörja anslutningsprocessen. Funderar du på hur den går till så finns det att läsa nedan.

Vi har uppmärksammat att fler önskar mer tider och längre framförhållning i bokningssystemet, boka.se. Därför har vi nu öppnat flera veckor framåt och fyllt på med de tider, som vi med våra resurser, kan erbjuda under sommaren.

Observera att det är semesterstängt vecka 27-28.

Startskottet för att ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp är att du skickar in en servisanmälan till oss på Sörmland Vatten.

Ladda ner servisanmälan här.

Behöver du hjälp med att fylla i en servisanmälan – titta på denna bild och ange de uppgifter som är gulmarkerade. Annars ring vår kundservice så hjälper vi dig.

Hur du ansluter din fastighet

Anslutning fastighetsägare med LTA-anläggning:

 1. För att ansluta din fastighet måste du skicka in en servisanmälan (klicka här för att ladda ner).
 2. När Sörmland Vatten mottagit korrekt ifylld servisanmälan får du en länk via mejl till bokningssystemet boka.se, och där bokar du ett första besök för att tillsammans med Sörmland Vatten bestämma placering av LTA på din fastighet.
 3. När dina arbeten på fastigheten är klara och anslutning är möjlig så skickar du in blanketten Färdiganmälan (som du fått i välkomstpaketet vid första besöket som du bokade i punkt 2) till Sörmland Vatten. När vi har mottagit och behandlat blanketten får du en länk till bokningssystemet boka.se, för bokning av tid för montering av vattenmätare och LTA-pump.
 4. Alla punkter på blanketten Färdiganmälan måste vara korrekt utförda och blankett ifylld för att vi ska kunna montera LTA pumpen.
  Är arbetet inte färdigställt kommer debitering enligt gällande taxa tas ut för förgäves besök.
 5. Fastighetsägare alternativt entreprenör med tillgång till fastigheten behöver vara på plats när mätare och pump installeras och inkoppling sker.
 6. I samband med inkoppling ska ifyllda blanketten Egenkontroll (skrivs ut som en bilaga till servisanmälan som du finner genom att klicka här) lämnas till personal på plats, alternativt vara inskickad till Sörmland Vatten innan inkopplingsdagen.

Anslutning för fastighetsägare med självfallsanslutning

 1. För att ansluta din fastighet måste du skicka in en servisanmälan (klicka här för att ladda ner).
 2. När dina arbeten på fastigheten är klara och anslutning är möjlig så bokar du tid för montering av vattenmätare via länken till bokningssystemet boka.se som du fått på mejl av Sörmland Vatten.
 3. Fastighetsägare alternativt entreprenör med tillgång till fastigheten behöver vara på plats när inkoppling sker och mätare sätts upp.
 4. Har du mätarbrunn kan du välja att inte vara på plats vid montering? Meddela det via bokningslänken för vattenmätaruppsättning. Vi monterar då mätaren och stänger kranen i brunnen in mot fastigheten.
 5. I samband med inkoppling ska ifyllda blanketten Egenkontroll (skrivs ut som en bilaga till servisanmälan som du finner genom att klicka här) lämnas till personal på plats, alternativt vara inskickad till Sörmland Vatten innan inkopplingsdagen.

Vad händer sen?

En faktura skickas ut i samband med vattenmätaruppsättning (anslutning). För de fastigheter som inte anslutit sig inom ett år från möjlig anslutningsdag kommer en faktura skickas ut med automatik efter denna tid.

För dig som idag har sluten tank och BDT-brunn vill vi påminna om att beställa en sluttömning av denna i samband med att den tas ur bruk, detta beställs via vår kundservice.

Har du frågor eller funderingar över din anslutningsprocess är du alltid välkomna att höra av dig till kundservice, telefon 0150-800 100.

 

Vi önskar alla en trevlig midsommar!

2023-05-03

Boka tider för första besök, slutbesiktning och montering vattenmätare 

 • Under veckorna 27-28 är det semesterstängt för bokningar i boka.se.
 • Under veckorna 29-32 är det begränsat med tider för bokningar i boka.se.

2023-04-05

Glad påsk alla fastighetsägare i Malmsjöberg. Tack för förståelsen för vårt arbete i området.

2023-01-25

I dagarna landar ett brev till dig som kan ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp i Malmsjöberg.

För fastighetsägare på Bergsvägen i Malmsjöberg med LTA-anläggning

Anslutning, hur går jag till väga:

 1. För att ansluta sig behöver du skicka in en servisanmälan.
 2. När vi mottagit servisanmälan får du en länk via mail, där du bokar ett första besök för att bestämma placering av LTA.
 3. När era arbeten på fastigheten är klara och anslutning är möjlig så skickar du in blanketten Färdiganmälan och får då en länk för bokning av tid för montering av vattenmätare och LTA-pump.
 4. Fastighetsägare alternativt entreprenör med tillgång till fastigheten behöver vara på plats när inkoppling sker och mätare och pump installeras.
 5. I samband med inkoppling ska ifyllda blanketten egenkontroll (levereras i samband med leverans av LTA-tank) lämnas till personal på plats, alternativt vara inskickade till Sörmland Vatten innan inkopplingsdagen.
 6. Alla punkter på färdiganmälan måste vara korrekt utförda och blankett ifylld för att vi ska kunna montera LTA pumpen. Är arbetet inte färdigställt kommer debitering enligt gällande taxa tas ut för förgäves besök.

Faktura skickas ut i samband med mätaruppsättning (anslutning). Du har till 1 februari 2024 på dig att ansluta din fastighet. Faktura skickas automatiskt den 1 februari 2024 till fastigheter som då inte anslutit sig.

För dig som idag har sluten tank vill vi påminna om att beställa en sluttömning av denna i samband med att den tas ur bruk, detta beställs via vår kundservice. Karta med upprättad förbindelsepunkt kommer skickas ut löpande. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundservice på e-post till kundservice@sormlandvatten.se eller telefon 0150-800 100.

2022-12-02

Arbetet på Sjöuddsvägen och Strandvägen har tagit lite längre tid än planerat främst pga. av bergsförekomsten därav har vi fått en del förändringar tidplanen.

Se tidplanen här.

Det närmar sig ett färdigställande för de delar som tillhör etapp 1.

Vi kommer att meddela er fastighetsägare när det är möjligt att ansluta er till det allmänna VA, detta kommer att ske så snart alla provtagningar är klara och etappen är slutbesiktad.

Man får under inga omständigheter ansluta sig innan man fått detta besked från Sörmland Vatten.

2022-09-26

Ett informationsbrev till fastighetsägare i Fållökna och delar av Malmsjöberg har skickats ut. Läs hela brevet här.

2022-08-18

I dagarna har ett informationsbrev skickats ut till fastighetsägare i Fållökna och delar av Malmsjöberg. Brevet innehåller information om preliminär tidsplan, parkering under arbetet i närområdet, servisanmälan, information om LTA, förbindelsepunkt samt fastighetsbesiktningar. Läs hela brevet här.

2022-06-23

Under veckorna fram till semestern kommer etablering ske, det kommer även pågå förberedande arbeten såsom utsättning av arbetsområdet.

De kommer även se över vart eventuell kvistning samt nedtagning av träd krävs, detta kommer ske i samråd med markägaren.

Vecka 33 kommer grävarbetet att starta på Bergsvägen i Malmsjöberg samt Sjöuddsvägen i Fållökna, eventuellt sker starten på Sjöuddsvägen någon vecka senare.

Sorex arbetar med att ta fram en detaljerad tidplan som kan presenteras efter semestern.

2022-05-24

Upphandling av entreprenaden för utbyggnad av allmänt VA i Fållökna och del av Malmsjöberg är nu avslutad och kontrakt är tecknat med Sorex entreprenad AB.

Innan semestern kommer arbete med etablering ske. Sorex kommer ha sin etablering på den iordningsställa ytan vid Uvbergsvägen i Fållökna.

Vecka 33 är planerad byggstart för schaktarbetena i området.

Som vi tidigare informerat om kommer arbetet starta i de delar som ingår i Malmsjöbergs vattenförening, Bergsvägen och Strandvägen. Denna etapp planeras tas i drift vid årsskiftet 2022/2023. Parallellt med ovanstående kommer även arbeten pågå i Fållökna. Hela entreprenaden beräknas vara färdigställd till sommaren 2023. Vi återkommer med detaljerad tidplan över schaktsträckor i samband med att entreprenören påbörjar arbetet.

Vi kommer inte kalla till något nytt informationsmöte inför byggstart. Den information ni fick vid tidigare möte gäller fortfarande förutom att vi nu har Sorex som entreprenör i övrigt har vi samma organisation i projektet. Vi återkommer med kontaktuppgifter till entreprenören.

Det inspelade informationsmötet finns på föreningens hemsida samt på länken: https://youtu.be/rS4hpIfkpE0

När arbetet startar i området kommer vi likt tidigare ge löpande veckoinformation till dig som fastighetsägare via respektive områdes hemsidor.

Har du frågor/funderingar kolla gärna ”Frågor och svar” under respektive omvandlingsområde Malmsjöberg och Fållökna här på vår hemsida om svaret finns där. Annars går det bra att skicka frågan till kundservice@sormlandvatten.se

 

2022-04-05
Sörmland Vatten informerar om entreprenaden i Fållökna/Malmsjöberg

Upphandling av entreprenör pågår och sista anbudsdag är i slutet av april.

Preliminärt har vi en ny entreprenör i slutet av maj. Nästa information från Sörmland Vatten senast den 31 maj.

2022-03-03

Sörmland Vatten informerar om entreprenaden i Fållökna/Malmsjöberg

2022-03-03: En kompletterande geoteknisk undersökning är utförd och revidering av förfrågningsunderlaget pågår.

Omarbetningen av underlaget innebär bland annat att vi inte kommer bygga den planerade pumpstationen i Fållökna på grund av de dåliga markförhållandena. Detta innebär att några fler kunder än planerat kommer att få ansluta fastigheten med LTA. Berörda kunder kommer att kontaktas brevledes under mars.

Vi beräknar gå ut med en ny upphandling under mars.

Nästa information sker senast 6 april.

Frågor och svar:

1. Kommer detta innebära fördyrande kostnader för min anslutning?

Svar: Nej, anläggningstaxan enligt 2021 års taxa kommer att gälla för er i området.

2. När kommer jag kunna ansluta min fastighet?

Svar: Sörmland Vatten återkommer så snart vi har ett nytt entreprenadkontrakt.

3. Kommer Fornbo påverkas gällande anslutningsdatum?

Svar: Nej. Det fortsätter enligt tidigare plan.

4. Kommer Malmsjöberg påverkans gällande anslutningsdatum?

Svar: De delar som ingår i samma entreprenad som Fållökna (Bergsvägen och delar av Strandvägen mot Fållökna) kommer beröras av förseningen.

5. Vilka oförutsedda omständigheter avvek gällande VA i Fållökna?

Svar: Markförhållandena i området visade sig väldigt dåliga och mycket varierande vilket ledde till att bygghandlingarna inte gick att arbeta strikt efter. Den dialog och det samarbete som krävdes mellan beställare och entreprenör för att ändå driva arbetet vidare under de nya förutsättningarna fanns tyvärr inte därav var vi tvungna att bryta avtalet, vilket bägge parter var överens om.

2022-01-28

Sörmland Vatten och SVEAB har enats om att bryta avtalet gällande entreprenaden i Fållökna

(gäller främst Fållökna och tillhörande del av Malmsjöberg)

Anledningen till att avtalet bryts är att oförutsedda omständigheter avviker från vad parterna hade att utgå ifrån vid avtalstecknande. Entreprenaden är i skrivande stund avslutad. Vi beklagar att detta har inträffat men prioriterar att nu komma vidare i projektet, dock kommer det att innebära förseningar för fastigheterna att kunna ansluta sig till allmänt VA.

Nästa steg är nu:

 1. Sörmland Vatten uppdaterar förfrågningsunderlaget (handlingarna).
 2. Upphandling av ny entreprenör sker.
 3. Sörmland Vatten återkommer med en ny tidsplan för området.

Vi återkommer med information senast 4 mars.

2022-01-17 (gäller främst Fållökna och tillhörande del av Malmsjöberg).

Sörmland Vatten vill informera fastighetsägare att det i pågående entreprenad med SVEAB tyvärr har uppkommit sådana omständigheter som resulterat i att vi är tvungna att tillfälligt stoppa arbetet i Fållökna och tillhörande del av Malmsjöberg.

Vi återkommer med information senast 28 januari.

I området har nedanstående fastigheter begränsad framkomlighet till fredag 23 januari; Sjöuddsvägen fastigheterna 6:90, 6:95 och 6:98

2021-12-01

Vi har tidigare informerat er om att tidpunkten då anslutning blir möjligt för er som fastighetsägare i området är då överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping är färdigställda och driftsatta.

Tidplanen för färdigställande och driftsättning av överföringsledningarna har blivit försenad och enligt nuvarande tidplan beräknas detta ske i april 2022.

Förseningen beror på flera anledningar dels att vissa arbetsmoment i entreprenaden har tagit längre tid än beräknat och att Vattenfall ännu inte fått fram el till våra pumpstationer.

Vi beklagar detta och hoppas på er förståelse.

2021-10-08

Information kring projekt med resterande delar av Malmsjöberg, Bergsvägen och delar av Strandvägen mot Fållökna
Inför entreprenaden med den sista delen i Malmsjöberg, Bergsvägen och delar av Strandvägen mot Fållökna, har Forcit Consulting gjort en avisering om besiktning av era fastigheter.

Forcit Consulting är anlitade av Sörmland Vatten för arbetet med fastighetsbesiktning och vibrationsmätning. I utskicket har det olyckligtvis blivit en del felaktigheter så som adresser till era fastigheter, det saknas även kontaktuppgifter mail och telefonnummer.

Den tid som ni fått i utskicket gäller er fastighet oavsett om adressen är felaktig.

Kontaktuppgifter till Forcit är telefonnummer 073-3471286, mailadress elias.sharro@forcitconsulting.se

Innan entreprenadarbetena påbörjas kommer ni som är berörda bli inbjudna till ett informationsmöte.

Vi vill också förtydliga att det i samband med kommande projekt inte kommer ske några schakter där vi tidigare schaktat och återfyllt.

Det är endast i Bergsvägen och de delar som återstår på Strandvägen mot Fållökna som arbeten kommer ske.

2021-09-15

Arbetet med servisavsättningar till era fastigheter är nu färdigställt.

Tidpunkten då anslutning blir möjligt för er som fastighetsägare i området är då överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping är driftsatta runt årsskiftet 2021/2022.

På vår hemsida kan ni beräkna er anslutningsavgift under Vatten och Avlopp/ ansluta till allmänt VA.

För er som behöver en LTA-anläggning
För er som behöver en LTA-anläggning kommer det från vecka 39 finnas möjlighet att boka tid för överenskommelse om placering av LTA på fastigheten.

Innan du kan boka en tid måste du skicka in servisanmälan, blanketten hittar du på vår hemsida under självservice/ vatten och avlopp/ blanketter VA.

När servisanmälan kommit in till oss får du ett svarsmail med en länk till en bokningssida (Boka.se).

Möjligheten att boka tid kommer att finnas tills dess att alla har anslutit sig (längst ett år efter färdigställd entreprenad), bokningsbara tider kommer fyllas på efter behov.

Pågående arbeten
Arbeten som pågår i området är återställningsarbeten samt arbeten vid pumpstationerna. Det pågår även arbeten med svetsning och viktning av sjöledning.

Tidplan för anslutning av de delar i Malmsjöberg som ligger i nästa entreprenad
Upphandlingen för resterande delar av Malmsjöberg och Fållökna är nu avslutad. Arbetena kommer att utföras av SVEAB anläggning AB. Planerad byggstart är hösten 2021.

 

2021-07-05

Pågående arbeten: Arbetet med överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping pågår för fullt. I dagsläget utförs arbete med schakt och nedläggning av ledningar i området mellan korsningen Strandvägen/ Ängsvägen och Bergsvägen.

Fram till semestern kommer det vara full aktivitet i området. Förutom arbetet med ledningsschakt kommer arbete med pumpstationerna pågå. Under tiden arbetet pågår är det mycket byggtrafik i området och framkomligheten är begränsad.

Entreprenören, Lindesberg kommer stänga igen för semester under vecka 29-31, då kommer inget arbete att pågå i området.

Tidplan för anslutning av de delar i Malmsjöberg som inte ingår i projektet med överföringsledningen. Upphandlingen för resterande delar av Malmsjöberg och Fållökna pågår och planerad byggstart är september 2021.

I upphandlingen har en etappindelning gjorts som innebär att de fastigheter som tillhör Malmsjöberg, Bergsvägen och återstående fastigheter på Strandvägen, ska driftsättas först.

Information om aktuellt arbete i området uppdateras torsdagar på tomtägareföreningens hemsida.

 Anslutning till kommunalt VA: Arbetet med servisavsättningarna till era fastigheter pågår för fullt, det kommer vara möjligt att ansluta sig vid årsskiftet 2021/2022 när överföringsledningarna är driftsatta.

När det blir aktuellt att ansluta fastigheten ska en servisanmälan skickas in, blanketten hittar ni på Sörmland Vattens hemsida.

För er som behöver en LTA-anläggning: När servisanmälan kommit in kommer du få ett svarsmail med en länk till en bokningssida. Där kan du boka tid för överenskommelse om placering av LTA på fastigheten. Det kommer finns tider att boka från tidig höst, möjligheten att boka tid kommer att finns till dess att alla har anslutit sig (längst ett år efter driftsättningen av ledningarna).

2021-02-25

Vägen in till Malmsjöberg leds om från och med måndag 1/3. Se karta nedan.
Karta över Malmsjöberg.

2021-02-01

Sörmland Vatten håller på att tillsammans med konsulten ÅF projektera för nyanläggning av vatten- och avloppsledningar i området. Vi har nu tittat över de synpunkter som kommit in från fastighetsägarna gällande förbindelsepunktens läge. Konsulten har också tillsammans med oss varit ute på plats och gjort ytterligare utredningar. Efter detta så har en del förbindelsepunktslägen justerats. Ett brev med karta har skickats ut. där framgår det också om fastigheten behöver förses med en LTA-pump.

Mer information kommer att ges på det informationsmöte som vi räknar med kommer hållas när entreprenör är upphandlad. Vi räknar med att ha ett förfrågningsunderlag klart under våren och entreprenör antagen efter sommaren 2021.

2020-12-07

Arbeten mot Malmsjöberg pågår i form av schakt och nedläggning av ledningar. Avverkning av träd kommer att påbörjas innan årsskiftet och omledning av trafik kommer att göras under byggtiden.

Läs informationsbrevet som skickades till fastighetsägare i Malmsjöberg 7 december 2020.

2020-10-09

Arbetet med överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping har nu påbörjats. I dagsläget pågår arbete med schakt och nedläggning av ledningar från Malmköping utmed ”Lundbyvägen” mot Malmsjöberg.

När kommer du som fastighetsägare i Malmsjöberg påverkas av arbetet?

Arbeten som kommer påverka fastighetsägare i tomtägarförening Malmsjöberg är då schakt och nedläggning av ledningarna påbörjas i grusvägen in mot området samt under tiden arbetet med ledningar och anslutning av de 40 fastigheter som ingår i projektet med överföringsledningen pågår.

Enligt nuvarande tidplan beräknas arbeten som påverkar fastighetsägare i tomtägareföreningen Malmsjöberg påbörjas under november 2020 och schaktarbetet beräknas vara klart sommaren 2021. Det kommer pågå arbeten vid pumpstationer och vissa återställningsarbeten under hela 2021 men det kommer påverka trafik och boende i mindre omfattning.

De 40 fastighetsägare som kommer att få sin anslutning i samband med arbetet med överföringsledningen har fått en inbjudan till ett informationsmöte. Med anledning av covid-19 och begränsning av deltagare kommer övriga som blir anslutna i nästa entreprenad inte bli inbjudna till detta möte. Ni kommer få samma information gällande hur ni påverkas som fastighetsägare i samband med arbetena. Informationen kommer ske antingen via mejl eller brevledes men även på tomtägareföreningens hemsida.

Hur kommer du som fastighetsägare i Malmsjöberg påverkas av arbetet?

Grusvägen in till Malmsjöberg kommer att stängas av och omledning kommer att ske via Fållökna. Den avstängda vägen mellan Fållökna och Malmsjöberg kommer att öppnas upp. Under vissa tidsperioder kan även omledning komma att ske på andra tillfälliga vägar. Omledningen kommer att skyltas upp med orange skyltar.

Under tidsperioden då arbetet pågår kommer det att vara mycket byggtrafik i området och framkomligheten kommer vara begränsad. Schakterna kommer vara breda och hela ytan mellan tomtgränserna kommer att användas vid arbetet.

Tidplan för anslutning av de delar i Malmsjöberg som inte ansluts i första skedet
Arbetet med att projektera och färdigställa förfrågningsunderlaget för Fållökna och resterande delar av Malmsjöberg kommer att återupptas i slutet av oktober. Enligt nuvarande tidplan kommer upphandling av entreprenör ske sommaren 2021 med byggstart hösten 2021. Tidplanen är under förutsättning att alla tillstånd erhålls och att upphandlingen sker utan överprövning.

Karta över Fållökna

Under tiden schaktningsarbeten pågår utmed den ljusblå sträckan från infarten mot Malmsjöberg till korsningen Ängsvägen-Strandvägen i Malmsjöberg omleds trafiken genom Fållökna, den gröna linjen.

Övriga sträckor i områdena som påverkas av grävning markerade med rött.

2020-04-28

Informationsbrev skickas ut till samtliga i områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg.

Preliminär tidplan Malmsjöberg 

2021                                                                                Projektering/Framtagande av handling
2021(Sommar)                                                             Upphandling av entreprenad
2021 – 2023                                                                   Byggnation/Driftsättning

Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

Informationsmöten kommer hållas i respektive område innan arbeten på plats startar. Informationsmötet för berörda i Malmsjöberg i samband med byggnation av överföringsledning planeras till hösten 2020. Hemsidan uppdateras löpande.

2020-04-14

Planen för projektet pågår enligt uppdatering 2020-02-27

2020-02-27

Planerad tidplan för projektet:

Upphandling av entreprenaden pågår för överföringsledningen och i månadsskiftet april/ maj beräknas en entreprenör vara antagen. Byggstart för projektet bli sommaren 2020.
Driftstart för överföringsledningarna planeras till vintern 2021/2022.

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att alla tillstånd beviljas och att upphandlingen genomförs utan någon överklagan.

Projektering för Fållökna och Malmsjöberg är uppstartat och kommer slutföras då handlingarna för Fornbo är färdigställda. Vi ser samma utmaningar i dessa områden som i Fornbo.

2019-09-19

I projektet pågår arbete med:

 • Detaljprojektering i alla tre områdena med fokus på Fornbo
 • Utredning av servisanslutningar
 • Upprättande av bygghandlingar/ förfrågningsunderlag
 • Bygglovsansökningar

Preliminär tidplan Malmsjöberg

 • 2020                          Upphandling av entreprenaden
 • 2020/2021               Byggnation
 • 2022                          Färdigställande/ Driftsättning

Upphandling och byggnation av omvandlingsområdena kommer att ske i två separata entreprenader. Anledning till att Fornbo kommer först är att vi vill undvika att två entreprenader pågår i Malmsjöberg/ Fållökna under samma tidsperiod. Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.

Redan 2009 beslutade kommunfullmäktige i Flens kommun att områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Här kan du se kartor på omfattningen av projektet

Karta över Malmsjöberg/Fållökna

 

Tidigare information

Ta del av den tidigare informationen här.

Tidigare information
Bild på barn som dricker vatten ur handfat.