Renhållning

Farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som är farliga för människors hälsa och miljön. Det kan till exempel vara frätande, giftigt eller cancer- framkallande. Det är därför viktigt att farligt avfall hanteras rätt och kommer till särskild behandling.

Bild på burkar med målarfärg och annat farligt avfall.

Hantering av farligt avfall

Vi erbjuder hushållen möjlighet att lämna farligt avfall till Miljöbilen under hösten. Övrig tid på året går det bra att lämna det farliga avfallet på återvinningscentralen i respektive kommun.

Exempel på farligt avfall du får lämna vid miljöbilen är:

Bild på sprayflaska, målarfärgsburk samt ett litet batteri.

  • Lösningsmedel – lacknafta, thinner, fotogen och aceton
  • Spillolja och oljefilter
  • Färg-, lack- och limrester
  • Syror och alkalier – batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
  • Bekämpningsmedel, kemiska produkter och fotokemikalier
  • Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör
  • Kvicksilverhaltigt avfall – termometrar
  • Smått elavfall
  • Andra kemiska produkter, ofta märkta med varningssymbol

Det farliga avfallet från hushåll kan utan kostnad, även lämnas på återvinningscentralen i respektive kommun.

När kommer Miljöbilen?

Vi erbjuder hushållen möjlighet att lämna farligt avfall till miljöbilen under augusti varje år. Det farliga avfallet från hushåll kan året om lämnas på återvinningscentralen i respektive kommun.

En hög med batterier.

Var lämnar företag sitt farliga avfall?

Läs mer om verksamhetsavfall här.

Verksamhetsavfall

Lämna elavfall till butiker

Butiker som säljer elutrustning måste från den 1 oktober 2015 ta emot uttjänta elprodukter. Större och mindre butiker har dock olika ansvar gällande mottagandet. I mindre butiker gäller "en mot en-principen", vilket innebär att du kan lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt. Större butiker som säljer elutrustning och som har en försäljningsyta på över 400 kvadratmeter har ett större ansvar att ta emot elektronik. Dessa större butiker måste dessutom ta emot alla typer av småelektronik, som är mindre än 25cm, även när du inte köper något nytt.

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.