Renhållning

Verksamhetsavfall

Hur ska avfall som uppkommer i en verksamhet hanteras?

En kran som lyfter avfall på en återvinningscentral.

Avfall som uppstår i verksamheter

Verksamhetsutövaren får anlita valfri entreprenör för borttransport av det verksamhetsavfall som uppstår. Om det rör sig om farligt avfall måste verksamhetsutövaren säkerställa att avfallshanteraren har tillstånd att transportera detta.

Verksamheters hushållsavfall

Inom en verksamhet uppkommer även hushållsavfall som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Hushållsavfallet i en verksamhet uppkommer ofta på toaletter och i personalutrymmen som exempelvis fikarum. Det är Sörmland Vatten som ansvarar för att omhänderta verksamheters hushållsavfall.

Läs mer i Naturvårdsverkets ”Vägledning till definitionen av hushållsavfall”.

God bebyggd miljö

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål och syftet med dessa är att nå en miljömässigt hållbar utveckling. Läs mer om det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” här.

God bebyggd miljö
Bild på trädgårdsavfall.

Senaste driftinformation

2021-12-03 12:00 Vattenläckan i Flen