Hämtning eller lämning av latrinbehållare

Leverans av kärl och etiketter

Antalet latrinbehållare motsvarande ditt abonnemang, levereras till tomtgräns eller till platsen för hushållsavfallskärlet under tidig vår. Etiketterna sänds ut med post innan sommaren tillsammans med brev där möjliga hämttillfällen finns angivna. Det minsta abonnemanget innehåller 3 behållare/säsong.

Kontakta oss vid ändring av abonnemang och kunduppgifter.

Etiketten – en värdehandling

Alla latrinbehållare ska kunna spåras via den id-etikett som du fått skickad till din folkbokföringsadress. Kärl utan korrekt etikett får inte lämnas in vid återvinningscentralen och kommer att lämnas kvar vid hämtning.

Vad får latrinbehållaren innehålla?

Latrinbehållaren skall endast användas till urin, avföring, toalettpapper och strömedel (exempelvis torv). Felaktigt innehåll i behållaren ställer till problem för personalen som arbetar med tömningen, samt för processen och inte minst vår miljö. Ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som växtnäring, därför är det viktigt att latrinet är fritt från skräp.

Extra avgift för fel innehåll

Du får inte slänga blöjor, bindor, tamponger, skräp eller plastpåsar i latrinkärlet,  det gäller även så kallade biologiskt nedbrytbara plastpåsar. Plastpåsar och plastsäckar orsakar problem då de kan fastna i tömningsmaskinen eller orsaka andra bekymmer när latrinen pumpas. Eftersom att det är svårt att hantera latrin som innehåller plast kommer kostnaderna för hanteringen att öka, vilket i slutändan gör latrinhanteringen dyrare.

Vid felaktigt innehåll i tunnan kan du komma att debiteras en felsorteringsavgift. Vi uppskattar att du slänger skräp i papperskorgen istället.

Bra att veta:
  • Latrinkärl kan du själv lämna till ÅVC, kostnadsfritt.
  • Abonnemanget för latrinkärl faktureras i början av säsongen.
  • För hämtning vid tomtgräns eller anvisad plats tillkommer en hämtningskostnad per kärl, enligt gällande taxa.
  • Ställ ut kärlet synligt senast kl. 06.00 måndag morgon på din hämtningsvecka.
  • De kärl som vi hämtar ska var uppmärkta med de etiketter som du fått i informationsbrevet. Kärl utan id-etikett lämnas kvar.
  • Kärlet får endast innehålla avföring, toapapper och strömedel (exempel torv).
  • Du får inte slänga material som inte är organiskt, exempelvis bindor, tamponger, blöjor och plastpåsar (gäller även så kallade biologiskt nedbrytbara plastpåsar)