Renhållning

Returpapper

Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. 

Bild på papperstidningar

Insamling av returpapper

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvaret för returpapper samt att lägga över ansvaret för insamlingen på kommunerna. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper. 

Nytt insamlingsansvar för returpapper

För fastighetsägare av flerfamiljsfastigheter och för verksamheter som idag har utsortering av returpapper innebär det att de avtal som idag finns med privata aktörer avseende insamling av returpapper kommer vara otillåtna efter 1 januari 2022 då ansvaret för insamling går över till Sörmland Vatten och Avfall AB.

Med returpapper avses dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper.

Insamling av returpapper i flerfamiljsfastigheter och för verksamheter kommer att organiseras enligt följande från och med 1 januari 2022. Fastighetsägare och verksamheter som inte har insamling av returpapper idag hänvisas också till denna lösning

  • Sörmland Vattens auktoriserade/godkända leverantörer utför insamling av returpapper. Avtal tecknas mellan fastighetsägare/verksamheter och auktoriserad leverantör.

Vilka leverantörer finns att välja på?

Fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter och för verksamheter i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner kommer att hänvisas till att endast anlita av oss auktoriserade/godkända leverantörer för insamling av returpapper.

Vi planerar att med start i september 2021 påbörja auktoriseringen av leverantörer som uppfyller krav för att samla in returpapper på vårt uppdrag.

De avtal som idag finns med icke godkända leverantörer kommer att vara otillåtna efter 1 januari 2022 och kommer att behöva sägas upp av fastighetsägaren/verksamhetsutövaren. En lista på auktoriserade/godkända leverantörer kommer att publiceras på denna sida när avtal är tecknade. Denna lista kommer att uppdateras löpande med tillkommande leverantörer.

Auktoriserade leverantörer

Stena Recycling AB
Organisationsnummer: 556132-1752
Telefon: 010-4456130
E-post: eskilstuna@stenarecycling.se

Tekniska verken i Linköping AB
Organisationsnummer: 556004-9727
Telefon: 0150-57952
E-post: vika@tekniskaverken.se

Övrig insamling av returpapper

Det kommer också finnas möjlighet att lämna returpapper på återvinningscentralerna i Flen, Katrineholm och Vingåker samt på återvinningsstationer (som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Här hittar du mer information om var återvinningsstationerna finns.

Ansök om att få hämta returpapper

Vill din verksamhet hantera insamlingen av returpapper. Här finns ansökningsblanketten och gällande föreskrifter.

Ansökan
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.