Enkelt att vara vardagshjälte

Ungefär 5 kr per dag och villa för våra renhållningstjänster och cirka 7 kr per person och dag för drickbart vatten ur kranen. (siffrorna baseras på snitt i Sverige från våra branschorganisationer)

Hållbar samhällsnytta för nuvarande
och kommande generationer

Ditt insamlade avfall omlastas och transporteras till Tekniska verken i Linköping där de gröna påsarna sorteras i en optisk sorteringsanläggning. Matavfallet sorteras ut och blir biogas och biogödsel. Det brännbara avfallet förbränns och blir el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Flicka leker vid strandDet kallar vi enkelt

För ungefär 5 kronor per dag eller samma pris som för ett svenskt äpple betalar ett villahushåll i genomsnitt för att få mat- och restavfall hämtat vid fastigheten. Då ingår fri tillgång till återvinningscentralerna för att lämna grovavfall och farligt avfall. I våra tre kommuner Flen, Katrineholm och Vingåker gör vi varje vecka, året runt, cirka 47.000 avfallstömningar.

I priset ingår även

Insamling av farligt avfall
Hämtning av grovavfall
En mer hållbar framtid

Allt detta för endast 5 kronor per dag.

Genom att källsortera och använda gröna påsen till matavfall så bidrar du till en hållbar framtid. Läs mer om gröna påsen och hur enkelt det är för alla att bli en vardagshjälte.

Bli en vardagshjälte

Det finns vatten i kranen

Tar du många gånger för givet att när du vrider på kranen ska det komma rent vatten? Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara omkring 7 kronor per person och dag*.

Det kallar vi enkelt

Vi levererar ditt dricksvatten och renar ditt avloppsvatten dygnet runt, 365 dagar om året. Vi underhåller 1.500 kilometer ledningsnät för att framtidssäkra vår service till dig.

En lyx vi lätt tar för given.

I priset ingår även

   Skydd av vattentäkter
   Rening av avloppsvattnet
   Hantering av dagvatten

 

* baserat på en förbrukning på 140 liter per person och dygn.

Allt detta för endast omkring 7 kronor per person och dag

Genom att vara rädd om vårt vatten så bidrar du till en hållbar framtid. Följ våra spartips, det är enkelt för alla att bli en vardagshjälte.

Bli en vardagshjälte

Spara på vattnet

Så blir du en vardagshjälte genom att värna om kranvattnet.

Spartips kranvatten

Sortera ut ditt matavfall

Så blir du en vardagshjälte genom att sortera ut ditt matavfall.

Matavfall