Fastighetsnära insamling

Här kan du läsa mer om vad fastighetsnära förpackningsinsamling innebär.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Regeringen beslutade i juni 2022 om nya regler gällande förpackningsinsamling. Det innebär att Sveriges kommuner har tagit över ansvaret för förpackningsinsamling från och med 2024-01-01.

Samtliga kommuner ska ha fullt utbyggt fastighetsnära insamlingssystem för alla boendeformer klart 2027-01-01.

Vi arbetar nu för fullt med att planera för hur detta kan göras på ett så bra sätt som möjligt.

Kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat att fastighetsnära insamling ska ske i ett så kallat fyrfackssystem. Det innebär att om du bor i villa, kedjehus, radhus eller fritidshus hämtas avfallet i åtta olika fraktioner som finns i dessa två fyrfackskärl som placeras hemma hos dig (det gäller mat- och restavfall, papper-, plast-, och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas och returpapper). Utöver dessa finns också möjlighet att samla in batterier, småelektronik och ljuskällor i en extra behållare som hängs på kärlet.

Detta innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som i dag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver planera för införandet. Om du som fastighetsägare för flerbostadshus har insamling av förpackningar från er fastighet redan idag, då omfattas ni av nya regler som började gälla från och med 2024-01-01.

Fastighetsnära insamling gör det lättillgängligt och smidigt att återvinna.

Bakgrund

Regeringen har beslutat om nya regler gällande förpackningsinsamlingen. Syftet är att förenkla för kommuninvånarna, öka återvinningen, minska mängden förpackningar samt minska nedskräpning. Förändringen görs för att möta EU-krav och mål för materialåtervinning till år 2030. Kraven på fastighetsnära insamling gäller för förpackningar av papper, plast och metall samt färgat och ofärgat glas från 1 januari 2027. Sedan innan tas restavfall och matavfall omhand fastighetsnära.

Besök gärna vårt forum för att se frågor och svar.

Läs mer om vad som gäller för:

Dig som bor i villa/radhus/fritidshus

Flerbostadshusägare

Entreprenörer

Företag och verksamheter