Hemsortering

Genom hemsortering bidrar du till att spara på naturens resurser, till glädje för framtida generationer. Ditt avfall blir en del av kretsloppet eftersom det tas om hand och återvinns till nya material.

Uppdaterad: 2024-02-15

Sörmland Vatten genomför den största förändringen i Renhållningens historia i nära samarbete med kommunernas tjänstemän – införandet av fastighetsnära insamling. Det innebär ökad service för invånarna som får enklare att sortera sitt avfall och sina förpackningar hemma, men självklart också ökad återvinning och minskade avfallsmängder som resultat. Senast 2027 kommer vi börja att hemsortera!

Kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat att fastighetsnära insamling ska ske i ett så kallat fyrfackssystem. Det innebär att om du bor i villa, kedjehus, radhus eller fritidshus hämtas avfallet i åtta olika fraktioner som finns i dessa två fyrfackskärl som placeras hemma hos dig (det gäller mat- och restavfall, papper-, plast-, och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas och returpapper). Utöver dessa finns också möjlighet att samla in batterier, småelektronik och ljuskällor i en extra behållare som hängs på kärlet.

Här sammanfattar vi kort vad förändringen innebär.

Vad innebär hemsortering?

Du som bor i villa/fritidshus/radhus har idag ett avfallskärl där du slänger dina påsar med restavfall och den gröna påsen med matavfall. Du kommer senast 2027 att istället att få två nya avfallskärl med fyra fack i varje att hemsortera i. Matavfallet ska fortsätta att sorteras ut i gröna påsen men ska separeras från restavfallet.

I dina två nya kärl kommer du kunna sortera:

  • matavfall i gröna påsen (i ett eget fack)
  • restavfall (i knuten påse)
  • pappersförpackningar
  • plastförpackningar
  • metallförpackningar
  • färgat glas
  • ofärgat glas
  • tidningar

Du kommer också få en elbox som du förvarar inne för att samla småelektronik, ljuskällor och batterier i. När den är full hänger du ut den på det ena kärlet för tömning.

Hur ser fördelningen ut i de två avfallskärlen?

Varför byter vi ut nuvarande kärl mot nya större kärl?

Förändringen beror på en förordning om producentansvar för förpackningar som regeringen beslutade i juni 2022. Förordningen säger bland annat att alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av pappers-, plast-, metall- och färgade och ofärgade glasförpackningar från och med 1 januari 2027. Syftet med förordningen är dels att öka återvinningen av förpackningar, dels att säkerställa att förpackningar tas om hand på ett bra och miljövänligt sätt.

Är det frivilligt att byta avfallskärl och hemsortera?

Nej, du kan inte välja bort de nya avfallskärlen.

När ställer vi ut de nya avfallskärlen?

Som planen ser ut just nu kommer vi att ställa ut avfallskärlen under andra halvan av 2026.

När kommer avfallskärlen att tömmas?

Avfallskärlet som bland annat innehåller gröna påsen med matavfall kommer att tömmas två gånger i månaden. Det andra avfallskärlet kommer att tömmas en gång i månaden.

 Vad är det för mått på de nya avfallskärlen för hemsortering?

Varje avfallskärl är cirka 77 cm bred, 107 cm hög och 85 cm djup. Totala bredden för avfallskärlen är 154 cm. Tänk på att göra plats för kärlen vid tomtgräns.
Varje avfallskärl rymmer 370 liter.

Varför just detta fyrfackssystem?
– Den här tekniken är ett beprövat system med stor kundnöjdhet och är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Invånarna och miljön har allt att vinna på att det blir enkelt att sortera sitt avfall. Behovet av att åka till en återvinningsstation minskar, säger Emil Pantzar, affärsområdeschef Renhållning.

Se inslaget med Emil på SVT Nyheter Sörmland här: Så ska det bli enklare att sortera förpackningar – nya tunnor med fyra fack | SVT Nyheter

För fler frågor och svar besök:

Forumet