Vatten och Avlopp

Orrhammars fritidsområde i Flens kommun

Här kan du följa status på projektet kring Orrhammars fritidsområde.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Hur arbetet fortlöper

Bakgrund

Orrhammars fritidsområde byggdes ut under -70 talet och exploatören har erlagt anläggningsavgift enligt beslut i kommunstyrelsen 1971-03-10. Orrhammars VA-anläggning blev allmänförklarad och sedan 1986 är Orrhammars tomtägarförening huvudman. Under våren 2019 lämnade Orrhammars tomtägarförening in önskemål om att kommunen skulle ta över VA-anläggningen och att verksamhetsområde för vatten och spillvatten ska bildas. Flens kommun beslutade 2019-05-13 att lämna över ärendet till VA-huvudmannen Flen Vatten och Avfall AB för vidare handläggning.

Under 2020 har driftbolaget Sörmland vatten och Orrhammars tomtägarförening gemensamt beslutat att utreda villkoren för att inkludera Orrhammars VA-anläggning i Flens kommuns allmänna VA-anläggning. Som oberoende konsult anlitades Tyréns AB.

Utredningen har tagit hänsyn till gällande lagstiftning (vattentjänstlagen), olika principer vid överlåtelse av anläggningen och en bedömning av anläggningens funktion. Tyréns har lämnat förslag på möjliga alternativ för ett övertagande av anläggningen.

Nuläge

Sörmland Vatten och Orrhammars tomtägarförening har en pågående diskussion om hur ett övertagande ska regleras. Målsättningen är att arbeta fram ett avtalsförslag.

Tidsplan

’Den preliminära tidsplanen är att under kvartal 1 2021 ska Flen vattens styrelse och tomtägarföreningen ta ställning till framarbetat avtalsförslag. När avtalet är överenskommet tas frågan upp i kommunfullmäktige för beslut om verksamhetsområde. Därefter påbörjas övertagandet som beräknas bli klart under 2022.

Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.