Projekt

Nya pumpstationer i Orrhammars fritidsområde

Vi byter ut de tre största pumpstationerna i Orrhammars fritidsområde.

Pumpstationer i fritidsområdet Orrhammar, Flen

2024-02-15

Högstubbe ger insekter och fåglar ny miljö

Ritningar över befintliga VA-ledningarna stämmer ibland inte överens med verkligheten. Och det är relativt vanligt när det gäller områden som har byggts innan de digitala ritningarnas tid.

I projekt Orrhammar pumpstation låg inte ledningarna enligt ritningarna vid båtbryggans pumpstation. Detta rresulterade i att man fick leta sig fram och följa ledningarna från pumpstationen. I samband med detta skadades tyvärr rötter vid en ek.

-Vi har varit i kontakt med en arborist för att undersöka möjligheterna kring trädet. Vid besöket rekommenderade arboristen oss att skapa en ruin runt trädet, säger projektledaren Lina Ljungqvist på Sörmland Vatten.

Ruinen kommer bidra med biologisk mångfald i form av dödved för insekter, fåglar och svampar. En högstubbe är kvarlämnad stående, utan risk för att falla mot nybyggt pumphus eller mot uppläggningsplats för båtar. Grenar och ris flisas på plats och sprids i området runt trädet. Och större grenar, som ej går att flisa, kvarlämnas i biodepå, ovanpå fliset,

Insekter och fåglar har minskat på senare år och de behöver varierade miljöer med exempelvis ruttnade trä på marken för att trivas.

I samråd med tomtägarföreningen i  Orrhammar har Sörmland Vatten därför genomfört rekommenderade åtgärder och bidrar samtidigt till den biologiska mångfalden.
*Specialist på träd
Högstubbe vid Orrhammar pumpstation.

2024-01-19

I onsdags kunde vi få ner en vattenmätarbrunnen, som var den sista delen av detta projekt. Nästa vecka kommer Skanska avetablera i Orrhammar för att åka vidare till nästa projekt.
Den sista justeringen kring markarbetet för alla pumpstationer kommer vi att genomföra senare i vår när tjälen har släppt. Efter detta kommer projektet att avslutas helt.
Vi vill tacka för visad förståelse och gott samarbete med de boende och föreningen. Stort tack!

2024-01-12
Skanska är tillbaka efter sin julledighet och arbetar med det sista i Båtbryggans pumpstation.
Just nu installerar vi en vattenmätarbrunn på platsen. En vattenmätarbrunn mäter vattenförbrukningen är i området. Förbrukningen läser vi in våra system där kan vi bland annat upptäcka om det finns vattenläckor på sträckan.

Vattenavstängning

För att installera vattenmätarbrunnen behöver vi stänga av vattnet till flera fastigheten onsdag den 17 januari kl 08:00-16:00.

Tappa gärna upp vatten för ditt behov. Vattenkärra är placerad vid Orrhammar pumpstation, vid Sjövägen 286, för de som har behov.
Beröra fastigheter:
 • Backsippsvägen
 • Blåmesvägen
 • Ekorrstigen
 • Fjärilsvägen
 • Hallongränd
 • Hasselstigen
 • Klövergränd
 • Konvaljegränd
 • Linnéastigen
 • Ljungbacken
 • Lärkstigen
 • Nyponvägen
 • Orrhammarvägen
 • Orrstigen
 • Sländvägen
 • Solrosgränd
 • Spiréabågen
 • Stora Åtorp 1
 • Tjäderstigen
 • Trastgränd
 • Utsiktsvägen
 • Violvägen

2023-12-21

Tisdag den 19 december kopplades den sista pumpstationen ”Båtbryggan” in och är nu i drift. Nu tar entreprenören Skanska ledig under jul och nyår och återkommer den 8 januari för att slutföra det sista.


2023-12-04

Projektet rullar på bra och vi har precis startat upp arbetet vid vår sista pumpstation som tillhör detta projekt. Just nu är vi nere vid båtbryggan, vi har behövt flytta era båtar så de inte skadas av maskinerna som kör runt på platsen.


2023-11-16

Arbetsplatsen bjuder just nu på mycket lera för våra arbetare tack vare regn och rusk. Lite extra stora stenar har vi också hittat och tagit upp 😊
Vid fjärilen har själva huset för pumpstationen kommit på plats och är snart redo att driftsättas.
     

2023-10-31

Projektet har en ny pumpstation som vi kallar ”Fjärilen”, den har just levererats och satts på sin rätta position. Det är den djupaste pumpstationen i detta projekt. Nedan ser ni lite bilder när den färdades på vägen och monterades i gropen.

Pumpstation samt pumphus på väg till Orrhammar

Återställningen vid Orrhammarvägen är inte slutförd men vi återkommer för att slutföra det framöver, dock kommer det dröja till våren innan det är helt återställt eftersom jorden behöver sätta sig.

2023-10-13

En fantastisk bra och händelserik vecka! Lyckad vattenavstängning samt inkoppling av spillvattenledning, nu fungerar den första nya pumpstationen i Orrhammar. Nu kommer vår entreprenör återfylla och sedan riva den gamla pumpstationen därefter kan vi flytta stängsel och gå vidare till nästa pumpstation.


Driftinformation 2023-10-09:
Vattenavstängning i Orrhammar, Flen | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)


2023-10-03

Från och med den 2 oktober 2023 behöver arbetarna tillgång till ett större arbetsområde eftersom vi ska installera en vattenmätarbrunn. Det innebär att den tillfälliga gångvägen behöver stängas under en kort period.
-Tack för att du hjälper våra arbetare att kunna arbeta säkert och väljer en annan väg! Vi informerar på hemsidan när gångvägen förbi arbetsplatsen är tillgänglig igen.

2023-10-03

Projektet med nya pumpstationer är igång och på första etappen händer det väldigt mycket saker, just nu är första pumpstationshuset på plats. Att bygga en ny pumpstation är lite mer komplicerat än vad man först kan tro, då det består av sump, elektronik, pumpar, inkoppling av ledningar etc.

 

Man kan lätt tro att det bara är ett hus med en pump men under huset finns en cirka 3 meter djup sump som samlar allt avlopp innan den trycker iväg avloppsvattnet (alltså kiss, bajs och toalettpapper) till reningsverket i Flen. Dessutom vill vi göra en så liten påverkan på leveransen av våra vatten- och avloppstjänster som möjligt. Just nu förbereder vi därmed så långt som möjligt innan vi kan påbörja inväxling till den nya pumpstationen. Enligt vår tidplan ska arbetet vara klart vid den första etappen till slutet av oktober och då går vi vidare till nästa etapp som är pumpstationen vid fjärilsvägen.

 

På bilden ses delar av sumpen tillsammans med golvet på pumpstationshuset och den andra bilden visar när pumpstationshuset är på plats. Vår entreprenör använde sig av en schaktlåda för att säkerhetsställa arbetsmiljön då schaktet var så djupt.

 

Tack för ni följer anvisning på plats och inte går innanför byggstängslet!
   

Driftinformation 2023-09-21:
Vattenavstängning i Orrhammar, Flen | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)


Orrhammar pumpstation (etapp 1)

Under hösten 2023 byter Sörmland Vatten ut de tre största pumpstationerna i Orrhammars fritidsområde. Det kommer att bli nya pumpstationer med överbyggnad (hus). Byggloven är beviljade och pumpstationerna är beställda. Grävarbeten kommer att utföras av Skanska på uppdrag av Sörmland Vatten.

Först ut blir pumpstationen Orrhammar pumpstation som pumpar allt avloppsvatten från Orrhammar till Flen. Den är belägen vid Sjövägen mellan hästhagen och sjön där Sörmland Vatten tidigare haft en byggbod. Arbetet kommer att starta i augusti (vecka 34) och den nya pumpstationen är planerad att sättas i drift under september 2023.

Fjärilens och Båtbryggans pumpstationer (etapp 2 och 3)

För övriga pumpstationer är byggstarten inte beslutad än. Preliminär tidsplan är att Fjärilens pumpstation ska tas i drift början av november 2023 och Båtbryggans pumpstation under december 2023.

 

Tillbaka