Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterat 221108 kl 11:25: Vattnet är tillbaka i Bettna

2022-11-08 kl 11:25

Nu är ledningen öppen och vattnet ska vara tillbaka.

2022-11-08 kl 10.30

Nu är underhållsarbetet utfört på vattenverket. Status just nu är att bygga upp trycket i verket igen för att kunna förse ledningsnätet med vatten. Vår förhoppning är att inom kort kunna öppna upp ledningen igen så alla får tillbaka vattnet.

2022-11-08 kl 8:15

Vi behöver genomföra ett akut underhållsarbete på vattenverket i Bettna. Detta medför att vattnet kommer stängas av inom kort för alla fastigheter i Bettna. Vi vet i dagsläget inte när vattnet är tillbaka. Tappa därför gärna upp vatten för eget behov.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat eller innehålla luft, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.