Vill du veta mer?

Här hittar du våra broschyrer.

Bild på papperstidningar

Matavfall i gröna påsen

Här har vi samlat information om vad som gäller kring insamling av matavfall i gröna påsen.

Sortera din textil rätt

Här kan du läsa vad som gäller kring hantering av textil.

En hög med kläder.

Hantering av latrin

Här kan du läsa vad som gäller kring hämtning och lämning av latrinbehållare.

Bild på två stycken latrintunnor.

Vad gäller vid slamtömning?

Här kan du läsa vad som gäller kring slamtömning.

En bild på en slambil.

Råd och regler kring LTA

Här kan du läsa vad som gäller vid lätt trycksatt avlopp (LTA).

Bild på en nedgrävd LTA-anläggning.

Använd avloppet rätt

Vad du får spola ner och inte finns att läsa här.

Bild på renssilen i en diskho.

Handbok i VA för verksamheter

Vilka krav ställs på verksamheter kring hantering av vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser för VA

Ta del av allmänna bestämmelser för brukande av vatten och avlopp.

Liten flicka dricker vatten ur glas