Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 220909: Underhållsarbete i Kjesäter

2022-09-09 kl 11.30: Underhållsarbetet som kräver att vattentanken är inkopplad är nu klar och vattenleveranser sker nu som vanligt igen. Det kan förekomma luft och missfärgningar i vattnet men det avhjälps genom att spola i kranen.


2022-09-07 kl 14.30: Underhållsarbetet på vårt ledningsnät fortsätter i Kjesäter. För att säkra vattenleveransen under detta arbete förses just nu området med dricksvatten via vår vattentank.

Vi uppmanar därför dig som bor i Kjesäter att vara extra sparsam med vatten under denna vecka. Det också förekomma tryckförändringar i ledningsnätet.

Bild på dricksvattentanken.


2022-09-06 kl 13.45

Vattnet är nu tillbaka till alla fastigheter. Vattnet kan vara missfärgat. Detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

2022-09-05

Ett underhållsarbete kommer att genomföras tisdag 6 september klockan 08.00 i Kjesäter. Detta innebär att vattnet kommer att stängas av från klockan 08.00. Tappa gärna upp vatten för eget bruk innan. En vattenkärra kommer att placeras vid postlådorna i området.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.