Projekt

Gärdesgatan, Katrineholm

Information till dig som är fastighetsägare. Vi på Sörmland Vatten finns till för att utveckla och underhålla hållbara tjänster inom vatten och avlopp samt renhållning. Ledningsnäten för vatten och avlopp i Sverige har stort behov av underhåll så också i våra områden. Många ledningar har varit i drift sedan 1950-talet vilket innebär att det är dags att ersätta dem med nya.

Förnyelse av vatten- och avloppsledningar på Gärdesgatan, Katrineholm

Arbete:

  • Installera dagvattenledning i gatan. Leder bort vatten från regn och snösmältning.
  • Byta ut gamla vatten- och avloppsledningar i gatan.
  • Byta ut kopplingar in till fastighetsgräns.

Mål:

  • I samband med arbetet utvecklar vi leveransen av dricksvatten och hanteringen av avloppsvattnet i gatan. Målet är att förbättra driftsäkerheten och att kunden ska känna sig trygg. De nya ledningarna ger färre avloppsstopp och vattenläckor och hjälper oss att säkrare hantera dag- och spillvatten vilket är bra för miljön.

Tidplan, preliminär:

  • Dialogmöte och praktiska frågor tillsammans med fastighetsägare (mars)
  • Period för arbete (maj­­­–september)

Entreprenör: Skanska

Presentation: Svaab Dialogmöte Gärdesgatan Katrineholm mars 2024

Kontakt:

Lina Ljungqvist, projektledare Sörmland Vatten, Kundservice 0150-800 100, kundservice@sormlandvatten.se

Lär dig mer:
Dagvatten | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler

Gärdesgatan mellan Vasavägen och Stallgårdsvägen på söder i Katrineholm.

Ledingskontroll med ofarlig rök.

Tillbaka