Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterat 220130 kl 17.30: Vattenläcka på Värmbolsvägen i Katrineholm är lagad.

2022-01-30 kl 17.30: Läckan är nu lagad och vattnet påsläppt för berörda fastigheter. Missfärgat vatten kan uppstå och avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

Återställning kvarstår.


2022-01-29 kl 19.15: Läckan är identifierad och arbetet inför lagningen är påbörjad. Arbetet återupptas dock under morgondagen.
Begränsad framkomlighet för både gång, cykel och biltrafik råder.


2022-01-29 kl 16:00: Berörda fastigheter nedan är utan vatten och en vattenkärra placeras på platsen.


2022-01-29 kl 12.05: Vi har en misstänkt vattenläcka på Värmbolsvägen i Katrineholm. Vi är på plats för att lokalisera eventuell läcka.

Berörda fastigheter som kan bli utan vatten inom kort är:

  • Värmbolsvägen 41, 43 och 45.
Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.