Exempel på nya taxor som är föreslagna att gälla from 1 januari 2024

De vanligaste taxorna som presenteras på vår hemsida idag gäller 2023 och kommer att kompletteras med motsvarande taxa för 2024 runt årsskiftet. Efter att de är beslutade i respektive kommunfullmäktige. Nedan priser är inkl. moms.

Vatten vid Djulökvarn

En- eller tvåfamiljsfastighet, 190 liters kärl med hämtning varannan vecka

Exempel från renhållningstaxan som är föreslagen inför 2024

FlenKatrineholm *Vingåker
Förändring som är föreslagenFörändring som är föreslagenca 28,60 kr/månad (+ ca 10,5%) ca 15,80 kr/månad (+ ca 7,1%)ca 17 kr/månad (+ ca 5,2%)

* Beslutad den 20 november 2023 i Kommunfullmäktige, Katrineholm.

Flerbostadsfastighet, med 15 lägenheter, 2 st 660 liters kärl med hämtning varannan vecka

Exempel från renhållningstaxan som är föreslagen inför 2024, flerbostadsfastighet

FlenKatrineholm *Vingåker
Förändring som är föreslagen innefattar 2 st 660 liters kärl med hämtning varannan veckaFörändring som är föreslagen innefattar 2 st 660 liters kärl med hämtning varannan vecka ca 20 kr/lägenhet och månad (+ ca 13,2%)ca 5 kr/lägenhet och månad (+ ca 3,4%)ca 7,50kr/lägenhet och månad (+ ca 4,3%)

* Beslutad den 20 november 2023 i Kommunfullmäktige, Katrineholm.

Typhus A (Villa som förbrukar 150 m3 per år)

Exempel från VA-taxan som är föreslagen inför 2024, typhus A

FlenKatrineholm *Vingåker
Förändring som är föreslagenFörändring som är föreslagen ca 143 kr/månad (+ ca 14,3 %)ca 104 kr/månad (+ ca 13,9 %)ca 110 kr/månad (+ ca 11 %)

* Beslutad den 20 november 2023 i Kommunfullmäktige, Katrineholm.

Typhus B (ett flerfamiljshus med 15 lägenheter och som förbrukar 2 000 m3 per år)

Exempel från VA-taxan som är föreslagen inför 2024, typhus B

FlenKatrineholm *Vingåker
Förändring som är föreslagenFörändring som är föreslagenca 100 kr/ lägenhet och månad (+ ca 14,6 %)ca 72 kr/ lägenhet och månad (+ ca 14,9 %)ca 82 kr/ lägenhet och månad (+ ca 12,1 %)

* Beslutad den 20 november 2023 i Kommunfullmäktige, Katrineholm.